To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> 3. Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld (enkel bedienden)

Hoeveel bedraagt het vertrekvakantiegeld?

Het vertrekvakantiegeld bedraagt 15,34% van het bruto jaarloon van de werknemer in het vakantiedienstjaar.

Formule:

8 weken vakantiegeld = 15,34%
      52,15 weken

Dit percentage van 15,34% bestaat uit:

    • 7,67% enkel vakantiegeld;
    • 6,80% uit dubbel vakantiegeld;
    • 0,87% uit bijkomend dubbel vakantiegeld.

Deze opsplitsing is belangrijk, omdat de onderwerping aan de sociale zekerheid van de verschillende delen van het vertrekvakantiegeld verschillend is.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020