To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Samenvattende tabel: opeenvolgende overeenkomsten en specifieke omstandigheden

Hieronder kunt u de verschillende samenvattende tabellen van situaties die zich kunnen voordoen bij opeenvolgende contracten of in specifieke omstandigheden[1].

Wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever binnen de 12 maanden

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking (of zonder onderbreking maar niet tegen dezelfde voorwaarden)

Geen recht op voordelen

 

 

Uitzondering 1

Verlenging van 1ste geactiveerde arbeidsovereenkomst

 

 

Zonder onderbreking en tegen dezelfde voorwaarden

Toekenning voordelen blijven behouden

 

Bijlage/nieuwe overeenkomst (geen bijlage na AOBT)

1ste niet-geactiveerde arbeidsovereenkomst: voordelen starten vanaf 2de overeenkomst

Uitzondering 2

AOOT volgt (binnen de 12 maanden) op een geactiveerde AOBT

 

Met onderbreking (of zonder onderbreking maar onder andere voorwaarden)

De voordelen worden verder toegekend

Uitzondering 3

Nieuwe overeenkomst (binnen de 12 maanden) die volgt op de eerste niet-geactiveerde overeenkomst

Met of zonder onderbreking

De voordelen starten bij 2de arbeidsovereenkomst

Wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever na 12 maanden

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst

Na 12 maanden

De voordelen starten terug vanaf 0

Wedertewerkstelling bij een andere werkgever

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst

/

De voordelen starten terug vanaf 0

Overgangsmaatregelen oude regelgeving – wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever na 12 maanden

 

 

Principe

Nieuwe arbeidsovereenkomst binnen de 12 maanden

Met onderbreking

Geen recht op voordelen

Verlenging binnen de 12 maanden

Zonder onderbreking

De voordelen van het “oude regime” blijven behouden tot het openstaand saldo is opgebruikt en tot uiterlijk 31 december 2018

Aanpassing uurrooster tijdens dezelfde overeenkomst

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Ten minste halftijds

/

Recht op de voordelen

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Ten minste halftijds

Vermindering van de arbeidstijd tot minder dan halftijds

Verlies van het recht op de voordelen

Nieuwe arbeidsovereenkomst (AOBT 6 maanden en +)

Minder dan halftijds

Verhoging van de arbeidstijd tot ten minste halftijds

De voordelen starten zodra het werkrooster ten minste halftijds is

Vervangingsovereenkomst

Principe

Ten minste halftijds

Duur niet verduidelijkt

De voordelen starten bij de aanvang van de tewerkstelling

 

Ten minste halftijds

Zelfde functie als een ontslagen personeelslid

Hoofddoel verkrijgen van de voordelen

Geen recht op de voordelen

 

 


[1] Deze tabellen zijn opgesteld in overeenstemming met de informatie die verkregen werd van Actiris.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021