To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Brussels Hoofdstedelijk Gewest> Activeringen> Langdurig werkzoekenden - Activa Brussels

Wat zijn de cumulregels met andere tewerkstellingsmaatregelen?

Niet-toegelaten cumuls

Activa Brussels is niet cumuleerbaar met:

  • andere activeringen of tussenkomsten in het loon. Het regime ‘Activa Brussel’ en ‘Activa Brussel-verminderde arbeidsgeschiktheid’ mogen dus niet gecumuleerd worden. Zelfs als een werknemer de voorwaarden voor beide regimes vervult, zal slechts één kaart, namelijk de meest voordelige, hem toegekend worden;
  • de steun en premies toegekend in het kader van het stelsel van de gesubsidieerde contractuelen;
  • de inschakelingsovereenkomst (deze geldt enkel in de publieke- en non-profitsector) en de inschakelingsbaan in de sociale economie;
  • de hulp toegekend in het kader van doorstromingsprogramma's;
  • de hulp voor de herinschakeling van zeer moeilijk te plaatsen werklozen.

Deze maatregelen kunnen wel gecumuleerd worden indien ze toegekend worden op verschillende tijdstippen in de loopbaan van de werknemer.

Toegelaten cumuls

Activa Brussels kan gecumuleerd worden met verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, zoals de structurele vermindering van de sociale lasten en een doelgroepvermindering (korting op de patronale socialezekerheidsbijdragen), ook wanneer het een doelgroepvermindering uit een ander gewest betreft[1].

U dient er wel rekening mee te houden dat de tewerkstellingssteun de loonkost van de betrokken werknemer niet mag overschrijden.

 


[1] Het is inderdaad perfect mogelijk dat uw werknemer een activering geniet in Brussel, omdat hij daar zijn hoofdverblijfplaats heeft, maar u als werkgever een doelgroepvermindering geniet in een andere gewest, omdat de werknemer daar verbonden is aan een vestigingseenheid.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021