To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Doelgroepverminderingen> Leerlingen

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Programmawet (I) van 24 december 2002, zoals gewijzigd door het Vlaams decreet van 4 maart 2016
  • Koninklijk besluit van 16 mei 2003, zoals gewijzigd door het besluit van de Vlaamse regering van 10 juni 2016
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021