To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het delcrederebeding

Het delcrederebeding[1] is het beding waarbij de werkgever de handelsvertegenwoordiger aansprakelijk stelt voor het onvermogen van de klant.

Zo’n beding moet schriftelijk zijn en dit geschrift moet vermelden welke schuldvorderingen het bedoelt en welke procedure geëerbiedigd dient te worden vooraleer tot verhaal kan overgegaan worden. Bovendien is de toepassing van dit beding beperkt tot een som gelijk aan het commissieloon dat verband houdt met de zaak (beperking die niet geldt in geval van zware fout of bedrog).

 


[1] Artikelen 90 en 107 van de wet van 3 juli 1978.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019