To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Welke formaliteiten moeten worden vervuld?

De aanvraag moet schriftelijk gebeuren en worden gericht tot de FOD Financiën, Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken[1].  Ook al wordt geen officieel formulier vereist[2], toch moet een behoorlijke (gemotiveerde) aanvraag ten minste de volgende gegevens bevatten:

  • de volledige identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, die van de bij de geplande verrichting betrokken derden;
  • de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager;
  • een volledige en zo nauwkeurig mogelijke beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting die wordt gepland;
  • een motivering van de aanvraag, waarbij verwezen wordt naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan (+ alle andere informatie die het dossier kan aanvullen, zoals rechtspraak, rechtsleer, circulaires,…).

De Dienst Voorafgaande Beslissingen standardiseert de rulingaanvragen meer en meer. U kan deze documenten raadplegen via volgende website: http://www.ruling.be/nl onder de rubriek « ontwerpaanvragen ».  

 


[1] Sinds 1 december 2008 is de Dienst Voorafgaande Beslissingen verhuisd naar Wetstraat 24 te 1000 Brussel. De andere gegevens blijven ongewijzigd (zie www.ruling.be).

[2] Ook al is geen officieel formulier vereist, toch stelt de rulingcommissie  enkele “ontwerpaanvragen” (in functie van het onderwerp) ter beschikking op haar  website (www.ruling.be).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021