To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Moeten er socialezekerheidsbijdragen voor de PAB-er betaald worden?

Principe

Arbeidsovereenkomst voor ander huispersoneel

Voor het antwoord op deze vraag, klik hier.

Arbeidsovereenkomst voor dienstboden

Voor het antwoord op deze vraag, klik hier.

Takenovereenkomst

De PA die met een takenovereenkomst tewerkgesteld zijn, moeten steeds aan de RSZ onderworpen worden[1].

Doelgroepverminderingen

Voor zover ze aan de specifieke voorwaarden ervan voldoen, kunnen de budgethouders voor hun PA, ongeacht hun statuut, van de doelgroepverminderingen genieten.

Werkloosheidsuitkeringen

Specifiek voor de PA met een takenovereenkomst heeft de RVA laten weten dat deze eveneens in aanmerking komen voor werkloosheidsuitkeringen, aangezien ze socialezekerheidsbijdragen betalen.  Het maakt hierbij niet uit dat hun takenovereenkomst beëindigd kan worden zonder opzeg of vergoeding, bijvoorbeeld omdat het PAB of PVB op is.

De uitkeringsaanvraag geschiedt bij analogie gebruik makend van een formulier C4, waarop volgende vermelding wordt aangebracht "betreft geen arbeidsovereenkomst - arbeid als persoonlijke assistent onderworpen aan RSZ in toepassing van art. 3, 10° (PAB) of art. 3, 11° (PVB) van het KB van 28.11.1969".

Uiteraard zal het recht op uitkeringen enkel worden geopend indien de betrokken PA voldoende arbeidsdagen bewijst.

 


[1] Artikel 3, 10° en 11° van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021