To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011

Financiële compensatie ten voordele van België

Frankrijk zal jaarlijks een initieel bedrag van € 25 miljoen (dat bedrag kan om de drie jaar worden gewijzigd) uitkeren aan België als compensatie voor de inkomsten die ons land moet derven door de afschaffing van de Belgische grensarbeidersregeling (dat wil zeggen, de verliezen van de aanslagen in de PB).

Deze bijdrage wordt gestort vanaf het jaar 2012.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2020