To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Extra’s: gelegenheidswerknemers in de horeca

Wat is een extra?

De term extra is specifiek voor de horecasector (PC nr. 302).

Een extra is een gelegenheidswerknemer in de horecasector die voor een maximumduur van 2 opeenvolgende dagen bij dezelfde werkgever in dienst genomen wordt en voor deze tewerkstelling verbonden is met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur of met een arbeidsovereenkomst gesloten voor een duidelijk omschreven werk.

In principe worden deze werknemers, die geen deel uitmaken van het permanente personeel[1], door de werkgever ingezet op piekdagen of voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk. 

Voor de tewerkstelling van een extra geldt, onder bepaalde voorwaarden, een voordelig sociaal en fiscaal stelsel.

 


[1] Uitzonderingen op deze regel zijn echter mogelijk.  Zie hierover ‘Mag een gewone werknemer als extra tewerkgesteld worden?’.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019