To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten> (inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017)

Individuele fiche 281.25

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 04/01/2017