To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kosten eigen aan de werkgever

Vergelijkende tabel sociale en fiscale behandeling

Hierna volgt een niet-limitatieve vergelijkende tabel van de sociale en fiscale behandeling van bepaalde uitgaven:

Soort uitgave

Fiscaal

Sociaal

Representatiekosten
(kleine geschenken, deelname aan professionele evenementen, ...)

Altijd op basis van concrete situaties (fiscale ruling)

Afhankelijk van de "categorie" van de werknemer

De administratieve instructies van de RSZ voorzien niet in een forfait voor deze kosten.

De RSZ is niet gebonden door de fiscale ruling.  Deze ruling kan echter een belangrijk element zijn bij de beoordeling van het dossier door de RSZ.

Daarom is het raadzaam zeer voorzichtig te zijn als een forfait wordt gebruikt: differentieer naar gelang van de "categorie" van de werknemer, leg de principes van terugbetaling schriftelijk vast in een policy, bewaar de bewijsstukken gedurende een bepaalde periode.

Woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen met de wagen

€ 0,3707/km

Niet van toepassing op woon-werkverkeer maar mogelijkheid tot vrijstelling tot een bedrag van € 430/jaar (bedrag 2022)

 

€ 0,3707/km

 • de gebruikte wagen mag geen eigendom zijn van de werkgever of door hem worden gefinancierd.
 • de forfaits zijn "all-inclusive": onderhoud, verzekering, brandstof, enz.

Woon-werkverkeer en professionele verplaatsingen met de fiets

€ 0,25/km

 

€ 0,25/km

 • voor professionele verplaatsingen mag de vergoeding enkel worden toegekend als de fiets of de speed pedelec het eigendom is van de werknemer

 

 

Dienstreizen in België

 

 

Vergoedingen voor verblijfskosten in België- maaltijdkosten

 • Dagelijkse forfaitaire vergoeding: 18,47 euro/ dag[1]

o   De verplaatsing moet minimaal 6 uur duren

 • Maandelijkse forfaitaire vergoeding: 295,52 euro/ maand[2]

o   Doorgaans voor personeelsleden met een reizende functie

o   Voorwaarde van minimaal 6 uur is hier niet van toepassing

 

of

Fiscale rulings

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers - maaltijden

7 euro per dag

 • niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens een werkdag te verplaatsen (minimaal 4 uur).
 • het bedrag van de maaltijdvergoeding wordt maar aanvaard als de werknemer niet anders kan dan een maaltijd buitenshuis te gebruiken.

  Geen equivalent

Baankosten voor niet-sedentaire werknemers - afwezigheid van faciliteiten

10 euro per dag

 • niet-sedentair betekent dat de werknemer verplicht is zich tijdens de werkdag te verplaatsen (minimum 4 uur opeenvolgend) en geen gebruik kan maken van de sanitaire en andere faciliteiten zoals wastafels, refters, toiletten die voorhanden zijn in een onderneming, een bijkantoor of op de meeste werven.

Aanvullende forfaitaire  vergoeding voor verblijfkosten in België- huisvesting

 

138,58 euro per nacht[3]

 

Verblijfskosten in België

 

35 euro per nacht

 • als de werknemer voor de nacht niet naar huis kan komen omdat de werkplaats te ver verwijderd is.
 • dekt de kosten van avondmaal, logies en ontbijt.

Dienstreizen naar het buitenland

€ 37,18/dag

of

per land vastgestelde forfaitaire vergoeding

Categorie 1

Categorie 2

Voorwaarde: het loon dat de werknemer voor die dagen ontvangt moet aan de Belgische belasting zijn onderworpen en moet, zoals eerder vermeld, met werkelijke kosten overeenstemmen.

Als de werkgever ook de kost voor maaltijden of kleine uitgaven ten laste neemt, bovenop de toekenning van de hiernaast vermelde vergoedingen, dan moeten ze als volgt verminderd worden:

 • 15% voor het ontbijt
 • 35% voor het middagmaal
 • 45% voor het avondmaal
 • 5% voor de kleine uitgaven

Kantoorkosten (huisarbeiders of telewerkers, tenzij een kantoorvergoeding van toepassing is)

Geen mogelijkheid vastgesteld om 10% van het brutoloon toe te kennen

Fiscale rulings

 • 10% van het brutoloon maar beperkt tot het deel van het loon dat verband houdt met arbeidsprestaties die thuis worden verricht
 • 10% van het brutoloon maar beperkt tot het deel van het loon dat verband houdt met arbeidsprestaties die door telewerk worden verricht

Kantoorkosten (kantoorvergoeding)

€ 134,71/maand[4]

Voor kantoormateriaal en internetverbinding, klik hier

€ 134,71/maand

Voor kantoormateriaal en internetverbinding, klik hier

Autokosten

 • Garage
 • Carwash
 • Parking

Fiscale rulings

De Dienst voorafgaande beslissingen volgt vaak de bedragen van de RSZ.

Garage: € 50/maand

 • als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.
 • als de werkgever dat vereist voor de veiligheid van het voertuig of de inhoud ervan voor zover de verplichting opgelegd wordt aan alle werknemers die zich in dezelfde toestand bevinden. Het maakt daarbij niet uit of de werknemer eigenaar is van de garage of niet.

Carwash: € 15/maand

 • als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.
 • als de aard van de functie een voertuig in onberispelijke staat vereist.

Parking: € 15/maand

 • als het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruikt wordt.
 • als de werknemer regelmatig kleine parkeerbedragen moet betalen.

 

 

[1] Bedrag van toepassing vanaf 1 april 2022

[2] Bedrag van toepassing vanaf 1 april 2022

[3] Bedrag van toepassing vanaf 1 april 2022

[4] Bedrag van toepassing vanaf 1 februari 2022.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2022