To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Consumptiecheques (coronapremie) - 2. Praktische vragen

Moet de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques voor de berekening van het vakantiegeld in acht genomen worden?

Doorgaans wordt aanvaard dat de bezoldiging die als berekeningsgrondslag voor het vakantiegeld moet dienen, die is welke op het vlak van de gewone socialezekerheidsbijdragen in aanmerking wordt genomen.  Zodra de coronapremie toegekend in de vorm van consumptiecheques voldoet aan de voorwaarden om vrijgesteld te worden van de socialezekerheidsbijdragen, moet zij dus niet in acht worden genomen voor de berekening van het dubbel vakantiegeld.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021