To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Wat kan worden aangevraagd?

In het algemeen kunnen alle materies betreffende de toepassing van de belastingwet (in ruime zin) het voorwerp uitmaken van een voorafgaande beslissing.

Meer concreet kan een aanvraag tot voorafgaande beslissing worden ingediend voor de materies inzake de vestiging en invordering van de belastingen die onder de bevoegdheid vallen van de Federale Overheidsdienst Financiën, dit wil zeggen:

 • Directe belastingen
  • Personenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Rechtspersonenbelasting
  • Belasting der niet-inwoners
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Roerende voorheffing
  • Onroerende voorheffing
  • Verkeersbelasting
  • Belasting op de inverkeerstelling
  • Eurovignet
  • Taks op de automatische ontspanningstoestellen
  • Taks op de spelen en weddenschappen
 • BTW
 • Registratie- en succesierechten
 • Douane en accijnzen
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021