To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Hoe worden de voorafgaande beslissingen bekend gemaakt?

Op basis van een recente wet van 16 maart 2021 moet elke ruling voortaan individueel gepubliceerd worden.

De enige uitzondering op dit principe is dat identieke beslissingen in de vorm van collectieve samenvattingen gepubliceerd mogen worden. Door een wettelijk kader te scheppen, wil de wetgever niet alleen de rulingpraktijk stimuleren, maar vooral ook de rechtszekerheid garanderen.

Voorheen moesten de voorafgaande beslissingen immers anoniem gepubliceerd[1] worden, in de vorm van individuele of collectieve samenvattingen. In de praktijk werd dit principe echter niet altijd nageleefd.

Hierdoor waren de andere belastingplichtigen en administratieve diensten niet op de hoogte van genomen beslissingen en konden zij zich er niet op beroepen.

Bovendien draagt de afwezigheid van een wetgevend kader en gedragslijn bij tot een gevoel van willekeur.

De wet van 16 maart 2021 wil de rulingpraktijk daarom zorgvuldiger omkaderen en de Dienst Voorafgaande Beslissingen transparanter doen werken.

 


[1] Artikel 22 van de wet van 24 december 2002 en artikel 5 van het koninklijk besluit van 30 januari 2003, Belgisch Staatsblad van 12 februari 2003. De publicatie mag via de fiscale databank gebeuren (www.fisconet.fgov.be of www.ruling.be).

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021