To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> De fiscale "ruling" geïllustreerd

Hoe lang geldt de beslissing eenmaal ze is genomen?

Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt, wordt de beslissing getroffen voor een termijn van maximum vijf jaar[1].[1] Het door de FOD Financiën gegeven voorbeeld betreft de afschrijvingsannuïteiten van een onroerend goed die zich meestal over meer dan vijf jaar uitstrekken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 05/01/2021