To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Gelegenheidsarbeiders in de landbouw- en tuinbouwsector

Wat is een gelegenheidsarbeider in de landbouwsector?

Principe

Als gelegenheidsarbeider wordt beschouwd:

    • de handarbeider die ressorteert onder het paritair comité van de landbouw (PC nr. 144);
    • die tewerkgesteld is aan werken op de eigen gronden van de werkgever;
    • gedurende maximaal 30 dagen per kalenderjaar bij één of meerdere werkgevers.
Opmerking

Als de gelegenheidsarbeider zowel in de tuinbouw- als in de landbouwsector tewerkgesteld is, is het maximum vastgesteld op 65 dagen per kalenderjaar in de 2 sectoren. Hetzelfde geldt voor gelegenheidsarbeiders in de landbouw die parallel hiermee een gelegenheidsactiviteit uitoefenen in de horecasector (PC nr. 302). Werknemers die hun 65 dagen al opgebruikt hebben, kunnen echter nog 35 extra dagen worden tewerkgesteld als gelegenheidsarbeiders in de witloofteelt.

Een handarbeider die ressorteert onder het paritair comité voor de uitzendarbeid (PC nr. 322) kan ook als gelegenheidsarbeider worden beschouwd als hij is tewerkgesteld bij een gebruiker die ressorteert onder het paritair comité voor de landbouw, en dit onder de hierboven vermelde voorwaarden.

Uitzondering

Een werknemer die in de loop van de 180 voorafgaande dagen in een andere hoedanigheid dan als gelegenheidsarbeider in de landbouw- of tuinbouwsector heeft gewerkt, kan niet als een gelegenheidsarbeider worden beschouwd.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019