To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Heeft de PA recht op jaarlijkse vakantie?

JA. Zowel de PA tewerkgesteld met een arbeidsovereenkomst als de PA tewerkgesteld met een takenovereenkomst vallen onder de vakantiewetgeving.

Deze wetgeving is immers van toepassing op de personen die onder de socialezekerheidsreglementering voor werknemers vallen en dit is ook het geval voor de PA tewerkgesteld met een takenovereenkomst[1].

 


[1] Artikel 3, 10°en 11° van het koninklijk besluit van 28 november 1969.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021