To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Beding betreffende de deelname van de werknemer aan de sociale media

Dit beding heeft tot doel de werknemer een gedragscode te laten respecteren zowel tijdens de werkuren als daarbuiten. Hierdoor worden de belangen van de onderneming gevrijwaard door mee te geven van welke communicatie de werknemer zich desgevallend dient te onthouden.

Indien u de deelname aan sociale media tijdens de werkuren of op de werkplaats wenst te reglementeren, opteer dan voor onze 'social media policy' (beschikbaar op onze e-Shop).

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019