To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Kunstenaars

Welke taak hebben de Sociale Bureaus voor Kunstenaars?

In het kunstenaarsmilieu werkt de kunstenaar vaak in opdracht van verschillende occasionele werkgevers. Om al deze werkgevers een hoop administratieve ellende te besparen, heeft de wetgever voorzien in de oprichting van “sociale bureaus voor kunstenaars” die de taak van vaste werkgever op zich nemen. Elk SBK is een soort van uitzendbureau dat door de Gewesten erkend moet worden.

We merken op dat elke gebruiker opeenvolgende contracten met de kunstenaar kan sluiten zonder dat hij geacht wordt een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te hebben aangegaan.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 07/01/2021