To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Zelfstandigen

Mantelzorg

Sinds 1 oktober 2015 kan een zelfstandige die zijn activiteit volledig of gedeeltelijk onderbreekt om een ernstig zieke naaste, een naaste op het einde van zijn leven of een gehandicapt kind te verzorgen:

 • genieten van een volledige of gedeeltelijke uitkering
 • genieten van gelijkstelling = voor een kwartaal vrijgesteld worden van de betaling van sociale bijdragen (bij 3 opeenvolgende maanden uitkering), met behoud van sociale rechten

Behoud van sociale rechten:

 • indien de zelfstandige geen gelijkstelling (en dus vrijstelling) bekomt, blijft hij onderworpen aan het sociaal statuut. Hij is sociale bijdragen verschuldigd en bij betaling daarvan opent hij de "normale" sociale rechten.
 • indien de zelfstandige een gelijkstelling (en dus vrijstelling) bekomt, behoudt hij ook zijn sociale bescherming op de volgende vlakken:
  • pensioen
  • gezondheidszorgen
  • arbeidsongeschiktheid
  • kinderbijslag
  • moederschapshulp
  • overbruggingsrecht bij faling

Er zijn meerdere aanvragen in één loopbaan mogelijk, met een maximum van 12 maanden uitkering en vier kwartalen gelijkstelling.

Per aanvraag max. 6 maanden uitkering en 2 kwartalen gelijkstelling.

 Bedragen

 • volledige onderbreking: € 1.343,87 per maand
 • gedeeltelijke onderbreking: € 671,94 per maand

 

 

 

Bedragen 2021

 

 

 

 

FR Select a category