To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Flexi-jobs

Wat is de arbeidsduur van een flexi-jobwerknemer?

Ook al is de idee achter de flexi-jobs dat een werknemer een gunstige bijverdienste kan hebben, naast zijn normale tewerkstelling of bovenop zijn pensioen, toch zijn er geen beperkingen opgelegd aan het aantal uren dat iemand als flexi-jobwerknemer mag presteren. Een flexi-jobwerknemer kan dus zowel voltijds als deeltijds tewerkgesteld worden.

De gewone bepalingen inzake arbeidsduur zijn dan ook van toepassing op de flexi-jobwerknemer, uiteraard met de bijzonderheden die gelden voor de horecasector of de betrokken sectoren uit de detailhandel, en met uitzondering van de hieronder opgenomen bepalingen.

Versoepelingen voor de werknemers met een deeltijds variabel uurrooster[1]

De regel dat de werknemers met een variabel uurrooster vooraf schriftelijk in kennis gesteld moeten worden van hun uurrooster op de wijze en binnen de termijn bepaald bij het arbeidsreglement, is niet van toepassing voor de flexi-jobwerknemers.

Ook de regels inzake het afwijkingenregister zijn niet op hen van toepassing.

Tenslotte moeten de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster zich ook niet houden aan de uurroosters uit het arbeidsreglement.

 


[1] Artikel 11 van de wet van 16 november 2015 voorziet afwijkingen op de artikelen 159 tot 169 van de programmawet van 22 december 1989 en artikel 38bis van de arbeidswet van 16 maart 1971.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021