To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bedingen in een arbeidsovereenkomst

Het werkzekerheidsbeding

Het werkzekerheidsbeding beperkt de mogelijkheid tot ontslag door de werkgever of bepaalt specifieke voorwaarden voor een dergelijk ontslag. Vooral, maar niet uitsluitend, voor arbeiders wordt het vaak op sectoraal vlak bepaald.

Dit beding kan een minimumduur van tewerkstelling waarborgen of de werkgever verplichten een bepaalde procedure te volgen alvorens tot afdanking over te gaan. Het kan ook een sanctie bevatten in geval van overtreding (herinschakeling van de werknemer door de werkgever, een geldboete, …), maar mag nooit zo ver gaan dat ontslag door de werkgever volstrekt verboden of onmogelijk wordt.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019