To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Sport- en cultuurcheques

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Artikel 19ter § 2 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 betreffende de sociale zekerheid voor werknemers

Artikel 38 §1 25° en artikel 38/1 §3 WIB

Omzendbrief n° Ci.RH.242/579.489 (AFER 29/2009) van 2 juni 2009

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022