To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> PAB of PVB - Tewerkstelling via een persoonlijk assistentiebudget of een persoonsvolgend budget

Mogen minderjarigen als PA tewerkgesteld worden?

Studentenovereenkomst

Ook minderjarigen kunnen als PA tewerkgesteld worden[1]. Zij mogen echter enkel met een studentenovereenkomst tewerkgesteld worden[2].

De minderjarige moet de toestemming van zijn ouders of voogd hebben vooraleer hij deze tewerkstelling kan aanvatten. Deze toestemming moet gegeven worden via het modeldocument dat het VAPH hiervoor heeft opgesteld en moet vóór de ingangsdatum van de overeenkomst aan het VAPH bezorgd worden. 

Opmerking: aangezien een studentenovereenkomst een arbeidsovereenkomst (voor tewerkstelling van studenten) is, moet u, om te weten welke regels u voor de minderjarige PA dient toe te passen, telkens kijken onder de uitleg voor de arbeidsovereenkomsten.

Geen takenovereenkomst

De wetgeving bepaalde vroeger uitdrukkelijk dat studentenovereenkomsten alleen in aanmerking komen voor vergoeding in het kader van het PAB of PVB als de persoonlijke assistent geen bloed- of aanverwant is tot de tweede graad, noch deel uitmaakt van het gezin van de budgethouder of van de persoon met een handicap voor wie het PAB of PVB werd toegekend. Deze bepaling werd geschrapt in 2021[3]. Echter, doordat nog steeds vereist is dat de minderjarige student met een studentenovereenkomst wordt tewerkgesteld, zijn de takenovereenkomsten per definitie nog steeds uitgesloten voor een minderjarige PA. Een studentenovereenkomst is namelijk altijd een arbeidsovereenkomst.

Een oplossing kan zijn om de minderjarige PA aan te werven via een uitzendkantoor. Op die manier stelt de problematiek van de gezagsrelatie zich niet. Deze wordt namelijk beoordeeld ten opzichte van de werkgever. Wanneer men met een uitzendkantoor werkt, is deze laatste de juridische werkgever. Ten opzichte van het uitzendkantoor heeft men geen familierelatie en deze kan de minderjarige PA dus wel met een studentenovereenkomst bij u aan het werk stellen.

Conclusie

Momenteel is tewerkstelling als PA enkel mogelijk voor minderjarigen die geen naaste familie of gezinslid zijn van de budgethouder of de persoon met een handicap aan wie het PAB of PVB is toegekend, aangezien er verplicht een studentenovereenkomst (en dus geen takenovereenkomst) gesloten moet worden, tenzij men via een uitzendkantoor werkt.

 


[1] Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 2015, Belgisch Staatsblad van 11 maart 2015.

[2] Een overeenkomst met een organisatie die vrijwilligers ter beschikking stelt is ook mogeijk, maar hiervoor komt Securex niet tussen.

[3] Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap van 5 maart 2021.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/09/2021