To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Dimona - 1. Algemeen

Wanneer doet men een aangifte?

De onmiddellijke aangifte van tewerkstelling moet gedaan worden:

  • bij de indienstneming, uiterlijk wanneer de werknemer zijn arbeidsprestaties aanvat (bericht van indiensttreding);
  • bij de uitdiensttreding, uiterlijk in de loop van de eerste werkdag volgend op de beëindiging van de arbeidsrelatie (bericht van uitdiensttreding):
    • indien de werknemer een opzeg presteert, moet de aangifte op het einde van deze opzegperiode uitgevoerd worden;
    • indien de arbeidsovereenkomst zonder opzeg beëindigd wordt, moet de aangifte uiterlijk de werkdag die volgt op de verbreking uitgevoerd worden.

Opgelet!  In bepaalde gevallen kan/moet bij de indiensttreding ook al de datum van uitdiensttreding meegegeven worden.  In dat geval moet uiteraard geen aangifte meer gedaan worden van de uitdiensttreding.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022