To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Arbeidsovereenkomsten - Algemene bepalingen

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019