To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Palliatief verlof

Sinds 1 januari 2010 kan de zelfstandige (betaald) palliatief verlof nemen voor de verzorging van een kind of partner.

Wie omwille van palliatieve begeleiding minstens 4 opeenvolgende weken tijdelijk stopt met werken, kan van zijn Sociaal Verzekeringsfonds een forfaitaire uitkering krijgen. Die wordt in 3 schijven uitbetaald en bedraagt globaal gezien het tweevoud van het minimumpensioen. De zelfstandige moet minstens tijdens de 2 voorafgaande kwartalen onderworpen zijn geweest en met betrekking tot die periode in orde zijn met zijn bijdragen (als hoofdberoep).

Wie meent hiervoor in aanmerking te komen moet zijn aanvraag indienen bij het Sociaal Verzekeringsfonds.

FR Select a category