To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Fiscale vrijstellingen> Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing> 1. Wetenschappelijk onderzoek

In welke hypothesen mag de vrijstelling toegepast worden?

De wet voorziet in de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing ingehouden op de totaliteit of een gedeelte van de bezoldiging toegekend aan onderzoekers tewerkgesteld:

    • in het kader van het "academisch" wetenschappelijk onderzoek (universiteiten, hogescholen en fondsen voor wetenschappelijk onderzoek)[1];
    • door erkende wetenschappelijke instellingen (limitatieve lijst)[2];
    • in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's geleid in uitvoering van samenwerkingsovereenkomsten[3] tussen ondernemingen en Europese universitaire of daarmee gelijkgestelde instellingen of één van de voornoemde erkende instellingen;
    • door "young innovative companies" in het kader van onderzoek en ontwikkeling[4];
    • in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's geleid door privéondernemingen op voorwaarde dat de onderzoekers in het bezit zijn van een doctoraat of een master- of bachelordiploma in een specifieke wetenschappelijke discipline[5].

 


[1] Art. 275/3, § 1, 1ste lid van het WIB 92.

[2] Art. 275/3, § 1, 2de lid van het WIB 92.

[3] Art. 275/3, § 1, 3de lid, 1° van het WIB 92.

[4] Art. 275/3, § 1, 3de lid, 2° van het WIB 92.

[5] Art. 275/3, § 1, 3de lid, 3° van het WIB 92.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021