To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Bijzondere Werknemerscategoriëen - Jongeren

Jobstudenten en vorkheftruck

 

De bediening van gemotoriseerde toestellen die dienen voor het verplaat-sen, heffen, stapelen, stockeren of destockeren van lasten of voor het laden en lossen van vrachtwagens, in de ondernemingen of opslagplaatsen, alsook op de plaatsen die periodiek of tijdelijk worden gebruikt voor de organisatie van evenementen, is verboden voor de jobstudenten. Heftrucks zijn dus verboden terrein. 

 

Transpallet en platformtruck

Jobstudenten die tenminste 16 jaar oud zijn, kunnen echter wel een transpallet bedienen onder bepaalde voorwaarden:

  • Ga na of de jobstudent competent, opgeleid en betrouwbaar is om deze toestellen te bedienen.
  • Het transportwerktuig moet zo uitgerust worden dat wanneer het aan zichzelf wordt overgelaten, niet alleen automatisch in neutrale stand terugkeert, maar ook automatisch afremt. De bedieningsorganen van het toestel moeten een permanente actie van de bestuurder vereisen.
  • Het gaat om een toestel met meelopende bestuurder, waarvan de snelheid beperkt is tot 6 km per uur;
  • De werkgever treft de noodzakelijke preventiemaatregelen en vergewist zich ervan dat deze preventiemaatregelen effectief zijn.
  • De werkgever zorgt voor begeleiding van deze jongeren door een ervaren werknemer.
  • De werkgever vraagt, vooraleer deze personen te werk te stellen, het advies van het comité en van de bevoegde preventieadviseur.

Indien de jobstudent tenminste 18 jaar oud is, mag hij een platformtruck of een transpallet bedienen onder de zelfde voorwaarden, of zelfs met een maximumsnelheid van 16 km/u voor de toestellen met meerijdende bestuurder.

Wordt verstaan onder:

  • platformtruck: een transportwerktuig waarbij de last op een vast platform of op een andere niet-hefbare inrichting wordt vervoerd;
  • transpallet: een pallettruck, d.w.z. een toestel dat de last op een hoogte heft die juist vol-doende is om deze last vrij te kunnen vervoeren en die uitgerust is met een gesteunde vork voor het vervoer van palletten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 07/12/2019