To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Wat is uitzendarbeid?

Uitzendarbeid is de tijdelijke arbeid die verricht wordt:

  • door een werknemer (de uitzendkracht);
  • in het kader van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid;
  • voor een werkgever (het uitzendbureau)
  • bij een derde (de gebruiker).

Om aan uitzendarbeid te mogen doen, moet het uitzendbureau erkend zijn[1]. De erkenningsvoorwaarden en –procedure verschillen naar gelang van het gewest.

Wanneer een bedrijf beroep doet op een niet erkend uitzendbureau wordt de arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid met de uitzendkracht als nietig beschouwd vanaf het begin van uitvoering. Tussen de gebruiker en de uitzendkracht ontstaat een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur vanaf het begin van uitvoering van de arbeidsprestaties.

 


[1] Aangezien het hier een gewestmaterie betreft, moet een uitzendbureau dat in heel België aan uitzendarbeid wil doen, over 4 verschillende erkenningen beschikken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021