To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Fiscale vrijstellingen> Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing> 1. Wetenschappelijk onderzoek

Welke bezoldigingen vallen onder het toepassingsgebied van de vrijstelling?

De wet spreekt over bezoldigingen, zonder verdere toelichting.

Rekening houdend met de algemene context van de ingevoerde regeling moet de term "bezoldigingen" worden begrepen in de zin van bezoldigingen van werknemers vastgelegd in artikel 31, 1ste en 2de lid van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992[1]. Volgens de administratie gaat het om bezoldigingen van werknemers: dit zijn de bezoldigingen die activiteiten belonen die in ondergeschikt verband zijn verricht. Zijn dus uitgesloten, de beroepsinkomsten van zelfstandige onderzoekers en de bezoldigingen van onderzoekers-zelfstandige bedrijfsleiders.


[1] De administratie volgt dat standpunt, zie haar circulaire nr. Ci.RH.244/603.128 (AOIF 44/2010) van 15 juni 2010.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021