To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Telewerkers > 1. Structureel telewerk

Welke maatregelen moet de werkgever nemen?

De werkgever moet:

  • aan de telewerker de voor het telewerk benodigde apparatuur ter beschikking stellen, installeren en onderhouden. Indien de telewerker zijn eigen apparatuur gebruikt, zijn de aan het telewerk verbonden kosten inzake installatie van informaticaprogramma's, werking en onderhoud alsook de kosten inzake afschrijving van de apparatuur, voor rekening van de werkgever; 
  • een adequate technische ondersteuning ter beschikking stellen;
  • maatregelen nemen, in het bijzonder ten aanzien van de software, zodat de bescherming van de gegevens die door de telewerker voor professionele doeleinden gebruikt en verwerkt worden, gewaarborgd is;
  • een adequate opleiding voorzien die gericht is op de bediening van de technische apparatuur waarover de telewerker de beschikking heeft en op het omgaan met de specifieke kenmerken van deze wijze van organisatie van het werk. De hiërarchische meerdere en de directe collega’s van de telewerker kunnen ook opgeleid worden voor deze werkvorm en het beheer daarvan;
  • maatregelen nemen om te voorkomen dat de telewerker geïsoleerd raakt ten aanzien van de rest van de werknemers in de onderneming, met name door de telewerker in de gelegenheid te stellen regelmatig collega’s te ontmoeten en toegang te hebben tot informatie over de onderneming. Daartoe kan de werkgever de telewerker op precieze tijdstippen terugroepen in de onderneming.

Opmerking: de werkgever moet de werkgeversverplichtingen naleven die voor elke andere gewone werknemer gelden (artikel 20 van de wet van 3 juli 1978), terwijl de werkgeversverplichtingen voor een huisarbeider veel strikter zijn.

 

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 02/01/2022