To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Vlaams Gewest> Overige steunmaatregelen> Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

  • Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurige werkzoekenden van 17 februari 2017
  • Ministerieel besluit tot uitvoering van de bepalingen in artikel 2, §1, tweede lid, en artikel 8, derde lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 tot toekenning van aanwervingsincentives voor langdurig werkzoekenden
Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2021