To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Rechten

Verlaagde minimumbijdragen voor 'primostarters'

1.  Wie is een primostarter?

In het eerste jaar waarin u start als zelfstandige in hoofdberoep, wordt u beschouwd als een primostarter.

In welke situaties?

 • U bent net gestart als zelfstandige of helper, of
 • Meer dan vijf jaar (20 kwartalen) geleden had u een zelfstandige zaak en die herneemt u, of
 • U was hiervoor zelfstandige in bijberoep, of
 • U was hiervoor student-zelfstandige, of
 • U was hiervoor meewerkende partner en was niet onderworpen als zelfstandige

 

Belangrijk: u mag in de 20 voorafgaande kwartalen niet actief geweest zijn als zelfstandige in hoofdberoep, meewerkende partner of artikel 37.

 

Twijfelt u of u in aanmerking komt? Kijk de voorbeelden onderaan na; misschien herkent u zichzelf wel in één van de situaties.

 

2.  Voordeel: lagere sociale bijdragen

Als zelfstandige in hoofdberoep betaalt u in principe voorlopige sociale bijdragen berekend op een jaarlijks nettoberoepsinkomen van minimaal 13.993,78 euro*. 

Met de maatregel "primostarter" kunt u lagere (voorlopige) sociale bijdrage betalen, op basis van één van de volgende drempels (voor 2020) :

 • 7.226,46* euro (bijdrage van 385,54* euro) OF
 • 9.329,19* euro (bijdrage van 497,72* euro)

 

2.1.       Opgelet wanneer u geen volledig jaar werkt

Opgelet wanneer u in een kalenderjaar minder dan 4 kwartalen aan het zelfstandigenstatuut bent onderworpen.

 • Uw jaarinkomen kan hoger uitvallen dan gedacht, omdat dit eerst nog wordt omgerekend ('geproratiseerd') naar een fictief jaarinkomen. 
 • Uw sociaal verzekeringsfonds vermenigvuldigt dan de inkomsten van het kalenderjaar met 4 en deelt dit bedrag vervolgens door het aantal actieve kwartalen (1, 2 of 3).

 

2.2.       Hoe vraagt u een verlaging van uw sociale bijdragen?

U kunt als primostarter vragen om uw voorlopige bijdragen te verlagen. Afhankelijk van de situatie bevat uw aanvraag een formulier art.11, bewijsstukken, één van beide, of gebeurt de verlaging zelfs automatisch.

 • U verandert van bijberoep of student-zelfstandige naar hoofdberoep:
  • U heeft geen inkomsten als zelfstandige van drie jaar geleden:
  • U heeft inkomsten als zelfstandige van drie jaar geleden. Standaard worden uw bijdragen berekend op de inkomsten van 3 jaar terug. Een aanpassing is steeds mogelijk, volgens één van onderstaande situaties:
   • U wilt uw bijdragen laten berekenen op een van de drempels en uw inkomsten van drie jaar geleden zijn hoger dan de gekozen drempel
   • U wilt uw bijdragen laten berekenen op de laagste drempel en uw inkomsten van drie jaar geleden liggen lager dan die drempel
    • Contacteer ons om de aanpassing te doen. U hoeft geen extra documenten in te vullen.
 • U was eerder al zelfstandige in hoofdberoep, maar langer dan 20 kwartalen geleden:
 • U was eerder al zelfstandige in bijberoep en u herneemt, na een onderbreking van minimaal 1 kwartaal, uw activiteit in hoofdberoep:

 

 

Bezorg ons het ingevulde formulier art.11 (al dan niet met bewijsstukken)

 • Per aangetekend schrijven, naar Securex Integrity 1 Verenigde-Natieslaan 9000 Gent, of
 • Door het af te geven in één van onze ondernemingsloketten, in ruil voor een ontvangstbewijs.

 

Uiteraard kunt u ook hogere sociale bijdragen betalen, maar daar komt geen speciale aanvraag aan te pas. Betaal gewoon vrijwillig meer dan wat op uw betalingsbericht staat.

 

2.3.       En hoe zit het dan met uw definitieve sociale bijdragen?

Wanneer u een aanvraag doet om uw sociale bijdragen te verminderen, dan gaat het over uw voorlopige bijdragen. We kunnen namelijk op het moment van uw aanvraag nog niet weten wat u effectief zal verdiend hebben dat jaar.

Uw sociale bijdragen worden daarom pas definitief berekend wanneer de FOD (Federale Overheid) ons uw definitieve inkomsten voor dat jaar doorgeeft.

 

Zodra we uw definitieve inkomsten kennen, kijken we na of die overeenkomen met de eerder gekozen drempel (uit punt 2 ‘Voordeel: lagere sociale bijdragen’):

 • Uw definitieve inkomsten zijn hoger dan de laagste drempel primostarter -> we zullen uw definitieve bijdragen berekenen op uw werkelijke inkomen.
 • Uw definitieve inkomsten zijn lager dan de laagste drempel primostarter -> we zullen uw definitieve bijdragen berekenen op deze drempel.

 

Koos u er niet voor om uw voorlopige bijdragen te verminderen naar één van de inkomstendrempels primostarter, maar blijken uw definitieve inkomsten toch lager te zijn dan het wettelijk minimum hoofdberoep?

 • Dan zullen wij het verschil in betaalde bijdragen terugbetalen (met uitzondering van de bijdragen betaald op het laagste drempel primostarter).

 

3.  U behoudt uw sociale rechten

Het goede nieuws is: ook al betaalt u verminderde sociale bijdragen, u opent dezelfde sociale rechten (pensioen, enz.) als andere zelfstandigen in hoofdberoep, op dezelfde manier.

 

4.  Voorbeelden

Kim

Situatie: Kim start als zelfstandige in hoofdberoep op 1/01/2000 tot en met 30/09/2010. Op 1/10/2010 zet ze haar zelfstandige activiteit stop. Op 1/01/2012 herneemt ze haar zelfstandige activiteit in bijberoep en op 1/01/2020 wordt zij opnieuw zelfstandige in hoofdberoep.

Analyse: Kim was tijdens de 20 kwartelen voorafgaand aan 01/04/2020 niet onderworpen als zelfstandige in hoofdberoep.

Gevolg: Kim kan genieten van de maatregel primostarter vanaf 01/04/2020 t.e.m. 31/03/2021.

 

Steven

Situatie: Steven start als zelfstandige in hoofdberoep op 1/02/2005 tot en met 30/06/2018. Vanaf 1/07/2018 wordt hij zelfstandige in bijberoep tot en met 31/12/2019. Vanaf 1/01/2020 wordt hij opnieuw zelfstandige in hoofdberoep.

Analyse: Steven is tijdens de 20 kwartelen voorafgaand aan 1/1/2020 onderworpen geweest als zelfstandige in hoofdberoep. Meer bepaald in 2015, 2016, 2017 en 2 kwartalen in 2018.

Gevolg: Steven kan niet genieten van de maatregel primostarter.

 

Charlotte

Situatie: Charlotte begint met een zelfstandige activiteit tijdens haar studies en sluit aan als student‑zelfstandige vanaf 01/01/2017. Zij behaalt haar diploma op 30/06/2020 en zet haar zelfstandige activiteit verder.

Analyse: Aangezien zij het statuut student‑zelfstandige heeft, kan zij hier nog van genieten tot 30/09/2020.

Gevolg: Vanaf 01/10/2020 heeft zij recht op de maatregel primostarter tot en met 30/09/2021.

 

* Cijfers voor 2020.

Securex Ondernemingsloket - Securex Integrity, Vrij Sociaal Verzekeringsfonds voor zelfstandigen