To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Wat zijn de andere toepasselijke sancties?

Strafrechtelijke en administratieve sancties

Voor een overzicht van de toepasselijke strafrechtelijke en administratieve sancties verwijzen we u naar ons dossier Sociaal Strafrecht.  U vindt dit dossier in de rubriek Sociaal/Dossiers.

Opgelet, omwille van de staatshervormingen zijn de gewesten ook deels bevoegd voor uitzendarbeid en meer bepaald voor de organisatie ervan (erkenning en dergelijke). Om te weten welke sancties van toepassing zijn, moet u dus op 2 plaatsen gaan kijken:

  • in de federale rubriek, voor de sancties die in alle gewesten van toepassing gebleven zijn;
  • in de rubriek van het voor uw onderneming bevoegde gewest, voor de sancties eigen aan dat gewest.

Selecteer in de betreffende rubriek de fiche over de inbreuken en klik vervolgens op het trefwoord “uitzendarbeid”.

Arbeidsrechtelijke sancties

Naast de sancties bepaald door het sociaal strafrecht, bevat de wet op de uitzendarbeid nog een aantal arbeidsrechtelijke sancties, zoals het ontstaan van een mondelinge arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur tussen uitzendkracht en gebruiker of tussen de uitzendkracht en het uitzendkantoor. Deze sancties worden toegepast indien bepaalde verplichtingen niet werden nageleefd. Ze worden telkens bij de betreffende verplichting besproken.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021