To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Uitzendarbeid> 1. Algemene principes

Tijdelijke vermeerdering van werk

Definitie

Uitzendkrachten kunnen ingeschakeld worden voor alle werkzaamheden die de normale activiteit van de onderneming tijdelijk doen toenemen.

Het moet niet om een “buitengewone” vermeerdering van werk gaan, want dan zou er enkel een beroep gedaan kunnen worden op uitzendkrachten bij een niet-regelmatig voorkomende of onvoorziene toename van werk en dat is niet de bedoeling. Een tijdelijke vermeerdering volstaat, zodat bijvoorbeeld een horecazaak beroep kan doen op een uitzendkracht wegens vermeerdering van werk tijdens de wekelijkse markt of de bakker wegens vermeerdering van werk op zondagvoormiddag.    

Duur en procedure

In de onderneming is een vakbondsafvaardiging

Indien bij de gebruiker een vakbondsafvaardiging aanwezig is, moet de gebruiker de voorafgaande toestemming vragen over:

  • de periode dat hij van uitzendarbeid gebruik wenst te maken;
  • het aantal uitzendkrachten dat hij wenst in te schakelen. 

De wet legt geen vormvoorwaarden vast voor het akkoord van de vakbondsafvaardiging. Binnen de 3 werkdagen na de ontvangst van de toestemming moet de gebruiker deze overmaken aan de bevoegde Algemene Directie Toezicht op de sociale wetten.

Er is geen vakbondsafvaardiging in de onderneming

Indien de gebruiker geen vakbondsafvaardiging heeft, kan hij beroep doen op uitzendarbeid gedurende maximum 3 keer 6 maanden. In dit geval moet de gebruiker geen enkele toestemming vragen noch procedure volgen.  

Enkel het uitzendbureau moet voor de eerste 2 periodes informatie (naam, adres en paritair comité van de gebruiker) overmaken aan het Sociaal Fonds voor de Uitzendkrachten (www.fondsinterim.be) uiterlijk op de 20ste van de maand die volgt op het begin van de opdracht. Voor de laatste 6 maanden moet het uitzendbureau de toestemming vragen aan de Commissie van Goede Diensten (www.federgon.be).

Opgelet echter! De overeenkomst tussen het uitzendbureau en de gebruiker kan voorzien dat het de gebruiker is die deze informatie aan het Sociaal Fonds dient te bezorgen.

Specifieke regels voor bouwbedrijven

In het paritair comité nr. 124 voor het bouwbedrijf gelden bijzondere voorwaarden en modaliteiten voor uitzendarbeid bij een tijdelijke vermeerdering van werk.

Voor meer informatie, raadpleeg onze rubriek Sectoraal/Paritaire comités, selecteer het paritair comité nr. 124 en raadpleeg het trefwoord "Uitzendkrachten".

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08/01/2021