To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Barema bedrijfsvoorheffing> Specifieke barema's> (inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020)

Bedrijfsvoorheffing - Vakantiegeld en uitzonderlijke vergoedingen (Rijksinwoners)

Principe [1]

 

Jaarbedrag van de belastbare bezoldigingen in € [2]

Percentage bedrijfsvoorheffing in 2019

Vakantiegeld

Uitzonderlijke vergoedingen[3]

tot 8.460,00

0,00

0,00

van 8.460,01 tot  10.830,00

19,17

23,22

van 10.830,01 tot 13.775,00

21,20

25,23

van 13.775,01 tot 16.520,00

26,25

30,28

van 16.520,01 tot 18.690,00

31,30

35,33

van 18.690,01 tot 20.870,00

34,33

38,36

van 20.870,01 tot 25.230,00

36,34

40,38

van 25.230,01 tot 27.450,00

39,37

43,41

van 27.450,01 tot 36.360,00

42,39

46,44

van 36.360,01 tot 47.480,00

47,44

51,48

boven 47.480,00

53,50

 

Vrijstelling wegens kinderlast in 2019

 

Aantal kinderen ten laste[4]

Grensbedrag van de belastbare jaarbezoldiging in € [5]

Bruto maandbedrag vóór afhouding RSZ-bijdragen in €[6]

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

13.329,00

1.277,75

1.293,31

2

16.680,00

1.598,99

1.618,45

3

21.820,00

2.091,72

2.117,19

4

27.560,00

2.641,97

2.674,14

5

33.300,00

3.192,22

3.231,09

6

39.040,00

3.742,47

3.788,04

7

47.780,00

4.292,73

4.344,99

8

50.520,00

4.842,98

4.901,94

9

56.260,00

5.393,23

5.458,89

10

62.000,00

5.943,48

6.015,84

11

67.740,00

6.493,73

6.572,79

12 en meer

73.480,00

7.043,98

7.129,74

 

  

Vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor kinderen ten laste in 2019

 

Aantal kinderen ten laste [7]

Percentage van de vermindering

Jaarbedrag in € van de belastbare bezoldiging waarboven geen vermindering verleend wordt [8]

Bruto maandbedrag in € vóór afhouding RSZ-bijdragen [9]

 

 

 

Bedienden

Arbeiders

1

7,5

22.940,00

2.199,09

2.225,86

2

20

22.940,00

2.199,09

2.225,86

3

35

25.235,00

2.419,09

2.488,54

4

55

29.825,00

2.859,10

2.893,91

5 en meer

75

32.120,00

3.079,11

3.116,59

  

 


[1] Bijlage III van het uitvoeringsbesluit van het WIB 92, punt 2.9.A.

[2] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[3] Onder uitzonderlijke vergoedingen wordt verstaan: eindejaarspremies, gratificaties, bonussen.

[4] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[5] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[6] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[7] Het mindervalide kind ten laste wordt voor twee geteld.

[8] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

[9] Bedragen van toepassing vanaf 1 januari 2019.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2019