To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Interne Dienst voor Preventie en Bescherming (IDPB)

Tot welke groep behoort uw bedrijf ?

Om te bepalen tot welke groep uw bedrijf behoort, bestaan 2 criteria:

1. Het aantal werknemers in dienst (in voltijdse equivalenten)

Groep D

Minder dan 20 en de werkgever is zelf de Interne Preventieadviseur.

Groep C

Minder dan 200 werknemers (en niet behorend tot groep A of B door verhoogde risico's in het bedrijf)

Groep B

 Tussen de 200 en de 1000 werknemers

(en niet behorend tot groep A door verhoogde risico's in het bedrijf)

Groep A

> 1000 werknemers

 

2. De aard van de risico’s in het bedrijf (hoe belangrijker de risico's, hoe sneller uw bedrijf in een hogere groep valt).

Klassiek zijn chemische risico's het grootst. Indien u gevaarlijke chemische producten produceert en meer dan 50 werknemers tewerkstelt, valt uw bedrijf in groep A.

 

Aantal werknemers

Aard van het bedrijf

A

B

C

Vervaardiging van chemische basisproducten

Vanaf 51

20-50

1-19

Hoe dit risico bepalen? : Om duidelijkheid te hebben over welke activiteiten het gaat, verwijst de Federale Overheidsdienst voor Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg verwijst naar de codetabel NACEBEL 2008.

 

Raadpleeg onze tabel om te bepalen tot welke groep uw bedrijf behoort.

 

Heeft uw bedrijf minder dan 20 werknemers?

Groep D omvat bedrijven met minder dan 20 werknemers waarbij de werkgever zelf de functie van preventieadviseur uitvoert. Kiest de werkgever er echter toch voor een personeelslid aan te stellen als preventieadviseur, dan behoort het bedrijf automatisch toch tot groep C.

 

Groep C+ en C-: wat is het verschil?

Als uw bedrijf tot groep C behoort, moet de preventieadviseur over de basiskennis beschikken om zijn functie te kunnen uitvoeren. Toch kan, in sommige bedrijven van groep C, de werkgever beslissen om zijn preventieadviseur een hogere opleiding te laten volgen (niveau I of II). Men spreekt aldus van een onderneming van :

  • groep C+ indien de preventieadviseur een vorming van niveau I of II heeft
  • groep C- indien de preventieadviseur van een bedrijf C over de basiskennis beschikt

 

 

 

 

SECUREX Externe Dienst Preventie en bescherming 11/20/2018