To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-
> Werken op zondag in de distributiesector

Principe - Verbod om zijn personeel op zondag te werk te stellen

Als zelfstandige staat het u vrij uw winkel op zondag te openen, zolang u maar de verplichting naleeft uw winkel één dag per week te sluiten[1]

Als werkgever daarentegen is het u in principe verboden uw werknemers op zondag te laten werken. Deze regel is van openbare orde. Werkgever en werknemer kunnen er dus niet van afwijken, zelfs niet in gemeenschappelijk akkoord.  

De reglementering voorziet gelukkig enkele uitzonderingen in de distributiesector. 

U vindt hieronder de voorwaarden en formaliteiten die u moet respecteren als u gebruik wil maken van deze uitzonderingen op het verbod van zondagsarbeid.

 


[1] De modaliteiten van deze verplichting zijn bepaald door de wet van 10 november 2006 en voor bepaalde activiteiten door de gemeentereglementen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 01/01/2022