To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for Aangifte [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=11~~1&Lang=NL" target="blank">][<img class="prinAangifte
Welke ongevallen moet de werkgever aangeven?
Binnen welke termijn moet de werkgever de aangifte doen?
Hoe moet de werkgever het ongeval aangeven?
Wanneer kan de werkgever een vereenvoudigde aangifte doen?
Welke documenten moeten naar de verzekeraar verstuurd worden?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Brochure 'Wat te doen bij een arbeidsongeval?' [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=11~~4&LangBrochure 'Wat te doen bij een arbeidsongeval?'
Brochure 'Wat te doen bij een arbeidsongeval?'
Hide details for Ernstig arbeidsongeval [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=11~~2&Lang=NL" target="blank">][<iErnstig arbeidsongeval
Wat is een ernstig arbeidsongeval?
Wat zijn de verplichtingen als werkgever bij een ernstig arbeidsongeval?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Fedris [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=11~~5&Lang=NL" target="blank">][<img class="printiFedris
Welke rol speelt Fedris?
Hide details for Regeling van het schadegeval [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=11~~3&Lang=NL" target="blankRegeling van het schadegeval
Wat betekenen aanvaarding, voorbehoud en weigering van een ongeval?
Wat betaalt de verzekeraar bij een aanvaard arbeidsongeval?
Wie moet het loon betalen van het slachtoffer bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid?
Welke kosten zijn niet ten laste van de verzekeraar?
Wat als het slachtoffer meerdere werkgevers heeft?
Wat als het slachtoffer het werk hervat heeft en daarna hervalt?
Wat bij aangepast werk?
Wat in geval van deeltijdse werknemers, leerlingen en minderjarigen?
Wat betekent het begrip consolidatie?
Wat is de einddatum van de herzieningstermijn?
Wat gebeurt er als een werknemer die een rente voor blijvende ongeschiktheid geniet met pensioen gaat
Wanneer krijgt een slachtoffer een fiscaal attest?
Heeft het slachtoffer recht op de betaling van een feestdag als deze in een periode van gewaarborgd loon of vergoedingen valt?
Wat als tijdens een periode van gewaarborgd loon of vergoedingen een collectieve sluiting plaatsvindt?
Kan het slachtoffer zijn verlofdagen opnemen na zijn periode van ongeschiktheid?