To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Hide details for Aandelenopties [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~61&Lang=NL" target="blank">][<img classAandelenopties
Hide details for Om al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgentOm al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon
Hide details for Anciënniteitspremie voor 25 jaar of 35 jaar dienst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~17&Anciënniteitspremie voor 25 jaar of 35 jaar dienst
Hide details for Om al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgentOm al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon
Hide details for Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~39&Lang=Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten
Wat is een bedrijfsleider?
Wat is het sociaal statuut van een bedrijfsleider?
Kan men een vennootschapsmandaat en een bezoldigde activiteit uitoefenen?
Wat zijn de bezoldigingen van de bedrijfsleider?
Wanneer worden onroerende inkomsten geherkwalificeerd als bedrijfsleiderbezoldiging?
Bedrijfsleiders en de wettelijk verschuldigde bedrijfsvoorheffing - Algemeen
Welke inkomsten zijn onderworpen aan de bedrijfsvoorheffing?
Hoe wordt de belastbare grondslag bepaald die onderworpen is aan de inhoudingen van bedrijfsvoorheffing?
Hoe wordt de bedrijfsvoorheffing berekend?
Hoe wordt de bruto-netto van het loon van een bedrijfsleider berekend?
Wanneer dient de bedrijfsvoorheffing voor bedrijfsleiders berekend en doorgestort te worden?
Wat indien geen of te weinig bedrijfsvoorheffing ingehouden en betaald werd?
Wat zijn de verplichtingen inzake de fiches 281.10 en 281.20?
Het verschil tussen de berekening van de belasting en van de bedrijfsvoorheffing van de bedrijfsleider
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Bedrijfsvoorheffing - Barema's [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~74&Lang=NL" target="blaBedrijfsvoorheffing - Barema's
Bedrijfsvoorheffing - Barema's
Hide details for Bedrijfsvoorheffing - Bijlage III [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~76&Lang=NL" target="Bedrijfsvoorheffing - Bijlage III
Hide details for 1. Wettekst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~76~~1&Lang=NL" target="blank">][<img class1. Wettekst
Hide details for Inkomsten 2007 - aanslagjaar 2008Inkomsten 2007 - aanslagjaar 2008
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomstenbetaald of toegekend vanaf 1 januari 2007
Hide details for Inkomsten 2008 - aanslagjaar 2009Inkomsten 2008 - aanslagjaar 2009
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2008
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 oktober 2008
Hide details for Inkomsten 2009 - aanslagjaar 2010Inkomsten 2009 - aanslagjaar 2010
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2009
Bijlage III van het koninklijk besluit tot uitvoering van het WIB 1992 (inkomsten 2009 - aanslagjaar 2010) vanaf 1 juli 2009
Hide details for Inkomsten 2010 - aanslagjaar 2011Inkomsten 2010 - aanslagjaar 2011
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2010
Hide details for Inkomsten 2011 - aanslagjaar 2012Inkomsten 2011 - aanslagjaar 2012
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2011
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 april 2011
Hide details for Inkomsten 2012 - aanslagjaar 2013Inkomsten 2012 - aanslagjaar 2013
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 juli 2012
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2012
Hide details for Inkomsten 2013 - aanslagjaar 2014Inkomsten 2013 - aanslagjaar 2014
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2013
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 maart 2013
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 juli 2013
Hide details for Inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015Inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2014
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 april 2014
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 juli 2014
Hide details for Inkomsten 2015 - aanslagjaar 2016Inkomsten 2015 - aanslagjaar 2016
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2015
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 augustus 2015
Hide details for Inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017Inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2016
Hide details for Inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018Inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2017
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 maart 2017
Hide details for Inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019Inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2018
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 mei 2018
Hide details for Inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020Inkomsten 2019 - aanslagjaar 2020
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2019
Hide details for Inkomsten 2020 - aanslagjaar 2021Inkomsten 2020 - aanslagjaar 2021
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2020
Hide details for Inkomsten 2021 - aanslagjaar 2022Inkomsten 2021 - aanslagjaar 2022
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2021
Hide details for Inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023Inkomsten 2022 - aanslagjaar 2023
Regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2022
Hide details for 2. Bijlage III verklaard [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~76~~2&Lang=NL" target="blank"2. Bijlage III verklaard
Lees eerst even dit…
Bijlage III in het kort
Basisbegrippen (punten 1.1 tot 1.10)
Toepassingsregels - Algemeen
Regels voor de maandelijks betaalde of toegekende bezoldigingen (punten 2.1tot 2.5)
Bezoldigingen die met een andere dan maandelijkse frequentie worden betaald of toegekend (punten 2.6 tot 2.8)
Exceptionele vergoedingen (punt 2.9)
Achterstallen (punt 2.10)
Opzeggingsvergoedingen en inschakelingsvergoedingen (punt 2.11)
Vergoedingen betaald als schadeloosstelling van een tijdelijke derving van bezoldiging, winsten en baten (punt 2.12, A to F)
Werkloosheidsuitkeringen (punt 2.13)
Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag - SWT (vroegere brugpensioen) (punt 2.14)
Aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag buiten de regeling voor de werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag (punt 2.15)
“Pseudo-werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag” bovenop werkloosheidsuitkeringen (punt 2.16)
Toevallig of periodiek en bijkomstig betaalde vergoedingen en toelagen (punt 2.17)
Bezoldigingen betaald door curatoren, vereffenaars of personen die gelijkaardige functies uitoefenen (punt 2.18)
Bezoldigingen voor stukwerk (punt 2.19)
Artiesten en musici en "bijzondere categorieën" (punt 2.20)
Vakantiegeld betaald door vakantiekassen (punt 2.21)
Inkomsten die van bedrijfsvoorheffing zijn vrijgesteld - Studenten (punt 2.22)
Inkomsten die van bedrijfsvoorheffing zijn vrijgesteld - Jonge werknemers (punt 2.23)
Gelegenheidsarbeiders (extra’s) in de horeca (punt 2.24)
Bedrijfsleiders - Regels voor de periodieke bezoldigingen (punten 3.1 tot 3.6)
Bedrijfsleiders - Bijzondere regels (punten 3.7 en 3.8)
Pensioenen of renten die maandelijks worden betaald of toegekend (punten 4.1 tot 4.4)
Pensioenen of renten - De bijzondere regels (punten 4.5 tot 4.11)
Regels van toepassing op de inkomsten van niet-inwoners (punten 5.1 tot 5.28)
Wat zijn de verschillende categorieën van sportbeoefenaars? (punt 6.1)
Regels van toepassing op de bezoldigingen betaald aan jonge sportbeoefenaars (punt 6.2)
Beroepsinkomsten van sportbeoefenaars als nevenactiviteit (punt 6.3)
Presentiegelden (punt 7.1)
Prijzen, subsidies, renten of pensioenen toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars (punten 7.2 tot 7.3)
Persoonlijke vergoedingen toegekend aan onderzoekers voor de commercialisering van een uitvinding (punt 7.4)
Fiscaal voluntariaat (punten 8.1 tot 8.2)
Hide details for Bedrijfswagen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~52&Lang=NL" target="blank">][<img class=Bedrijfswagen
Hide details for Om al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgentOm al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon
Hide details for Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten [Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten
Hide details for (inkomsten 2013 - aanslagjaar 2014) [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~14~~3&Lang=NL" tar(inkomsten 2013 - aanslagjaar 2014)
Attest 281.25
Individuele fiche 281.10
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.12
Individuele fiche 281.13
Individuele fiche 281.14
Individuele fiche 281.17
Individuele fiche 281.18
Individuele fiche 281.20
Individuele fiche 281.30
Hide details for (inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015) [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~14~~4&Lang=NL" tar(inkomsten 2014 - aanslagjaar 2015)
Attest 281.25
Individuele fiche 281.10
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.12
Individuele fiche 281.13
Individuele fiche 281.14
Individuele fiche 281.17
Individuele fiche 281.18
Individuele fiche 281.20
Individuele fiche 281.30
Hide details for (inkomsten 2015 - aanslagjaar 2016) [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~14~~5&Lang=NL" tar(inkomsten 2015 - aanslagjaar 2016)
Individuele fiche 281.10
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.12
Individuele fiche 281.13
Individuele fiche 281.14
Individuele fiche 281.17
Individuele fiche 281.18
Individuele fiche 281.20
Individuele fiche 281.30
Hide details for (inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017) [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~14~~6&Lang=NL" tar(inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017)
Individuele fiche 281.10
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.12
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.14
Individuele fiche 281.15
Individuele fiche 281.16
Individuele fiche 281.17
Individuele fiche 281.18
Individuele fiche 281.20
Individuele fiche 281.25
Individuele fiche 281.30
Hide details for (inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018) [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~14~~7&Lang=NL" tar(inkomsten 2017 - aanslagjaar 2018)
Individuele fiche 281.10
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.12
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.14
Individuele fiche 281.15
Individuele fiche 281.16
Individuele fiche 281.17
Individuele fiche 281.18
Individuele fiche 281.20
Individuele fiche 281.25
Individuele fiche 281.29
Individuele fiche 281.30
Individuele fiche 281.40
Individuele fiche 281.45
Individuele fiche 281.50
Hide details for (inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019) [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~14~~8&Lang=NL" tar(inkomsten 2018 - aanslagjaar 2019)
Individuele fiche 281.10
Individuele fiche 281.11
Individuele fiche 281.12
Individuele fiche 281.13
Individuele fiche 281.14
Individuele fiche 281.15
Individuele fiche 281.16
Individuele fiche 281.17
Individuele fiche 281.18
Individuele fiche 281.20
Individuele fiche 281.25
Individuele fiche 281.29
Individuele fiche 281.30
Individuele fiche 281.40
Individuele fiche 281.45
Hide details for De fiscale "ruling" geïllustreerd [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~44&Lang=NL" target="De fiscale "ruling" geïllustreerd
Lees eerst even dit…
Wat is een fiscale ruling?
Wie kan een ruling aanvragen?
Wat kan worden aangevraagd?
Welke aanvragen zijn uitgesloten?
Welke formaliteiten moeten worden vervuld?
Wat is de antwoordtermijn?
Wie is door de ruling gebonden?
Hoe worden de voorafgaande beslissingen bekend gemaakt?
Hoe lang geldt de beslissing eenmaal ze is genomen?
Kan een ruling worden geannuleerd of vervallen?
Blijft de “informele” ruling mogelijk?
Wat is prefiling (meeting)?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for Ecocheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~48&Lang=NL" target="blank">][<img class="prEcocheques
Hide details for Om al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgentOm al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon
Hide details for Fiscale vrijstellingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~72&Lang=NL" target="blank">][<iFiscale vrijstellingen
Hide details for Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
Hide details for 0. Inleiding0. Inleiding
Lees eerst even dit...
Hide details for 1. Wetenschappelijk onderzoek 1. Wetenschappelijk onderzoek
Lees eerst even dit …
In welke hypothesen mag de vrijstelling toegepast worden?
Welke bezoldigingen vallen onder het toepassingsgebied van de vrijstelling?
Onderzoekers tewerkgesteld voor academisch wetenschappelijk onderzoek
Onderzoekers tewerkgesteld door erkende wetenschappelijke instellingen
Onderzoekers toegewezen aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s in het kader van een privépartnership / onderzoeksinstelling
Bezoldigd wetenschappelijk personeel van de Young innovative companies
Ondernemingen die onderzoekers bezoldigen die meewerken aan onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s en houder zijn van een doctoraat of een master- of bachelordiploma in de wetenschappen
Wat verstaat men onder ‘onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s?
Controle op de maatregel: aanmeldingsprocedure en adviesaanvraag
Hoeveel bedraagt de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?
Mogen verschillende "wetenschappelijke" vrijstellingen worden gecumuleerd?
Welke technische formaliteiten zijn van toepassing?
Welk bewijs moet men aan de belastingadministratie verstrekken?
Kan de belastingplichtige de bedrijfsvoorheffing laten terugbetalen waarvoor hij een gedeeltelijke vrijstelling had kunnen genieten?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for 2. Ploegen- en-of nachtarbeid en volcontinuarbeid2. Ploegen- en-of nachtarbeid en volcontinuarbeid
Lees eerst even dit …
Welke algemene voorwaarden moet men vervullen om een vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing te bekomen?
Wat verstaat men onder ploegenarbeid, nachtarbeid, ploegen-/nachtpremie en volcontinuarbeid?
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Om welke belastbare bezoldigingen gaat het?
Hoeveel bedraagt de vrijstelling?
Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?
Welk bewijs moet men aan de belastingadministratie verstrekken?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for 3. Overuren3. Overuren
Lees eerst even dit…
Welke werkgevers komen in aanmerking?
Welke werknemers komen in aanmerking?
Welke voorwaarden moet men vervullen om een vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing te bekomen?
Met welke overuren dient rekening gehouden te worden voor de vaststelling van de grens van 130 uur?
Hoeveel bedraagt het voordeel?
Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?
Welk bewijs moet men aan de belastingadministratie verstrekken?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties ?
Hide details for 4. Betaalde sportbeoefenaars4. Betaalde sportbeoefenaars
Lees eerst even dit…
Op welke werknemers is deze vrijstelling van toepassing?
Welke voorwaarden moeten vervuld worden om het voordeel te bekomen?
Hoeveel bedraagt het voordeel?
Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?
Welk bewijs moet men aan de belastingadministratie verstrekken?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for 5. Structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing5. Structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
Lees eerst even dit…
Toepassingsgebied - Profitsector
Toepassingsgebied - Non-profitsector
Hoe wordt de IPA-korting berekend?
Sociale maribel - Besteding IPA-korting
Welke formaliteiten dienen te worden nageleefd?
Welk bewijs moet men aan de administratie verstrekken?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for 6.1. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vóór 1 augustus 20186.1. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vóór 1 augustus 2018
Lees eerst even dit…
Welke werkgevers komen in aanmerking voor deze maatregel?
Komen erkende uitzendkantoren in aanmerking?
Wat is het verschil tussen dit formulier en de steunkaart?
Gelden er specifieke voorwaarden?
Welke investeringen komen in aanmerking voor deze maatregel?
Welke sectoren zijn uitgesloten?
De nieuwe arbeidsplaatsen die gecreëerd worden door de investering
Vanaf wanneer wordt deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing definitief?
Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?
Mag deze maatregel gecumuleerd worden met de andere gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?
Welke formaliteiten dienen te worden nageleefd?
Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?
Hoe moet een eventuele terugname van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden verwerkt in de aangifte bedrijfsvoorheffing?
Wanneer trad deze maatregel in werking?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for 6.2. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vanaf 1 augustus 20186.2. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vanaf 1 augustus 2018
Lees eerst even dit…
Welke werkgevers komen in aanmerking voor deze maatregel?
Komen erkende uitzendkantoren in aanmerking?
Wat is het verschil met de steunkaart?
Gelden er specifieke voorwaarden?
Welke investeringen komen in aanmerking voor deze maatregel?
Welke investeringen zijn uitgesloten?
Welke sectoren zijn uitgesloten?
De nieuwe arbeidsplaatsen die gecreëerd worden door de investering
Vanaf wanneer wordt deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing definitief?
Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?
Mag deze maatregel gecumuleerd worden met de andere gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?
Mag de werkgever de exploitatie van de nieuwe investering overbrengen naar een andere vennootschap?
Welke formaliteiten dienen te worden nageleefd?
Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?
Hoe moet een eventuele terugname van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden verwerkt in de aangifte bedrijfsvoorheffing?
Wanneer trad deze maatregel in werking?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for 7. Startende ondernemingen7. Startende ondernemingen
Lees eerst even dit…
Welke werkgevers komen in aanmerking voor deze maatregel?
Hoe worden die criteria berekend voor werkgevers die met hun onderneming starten?
Welke werkgevers zijn uitgesloten van deze maatregel?
Welke werknemers vallen onder het toepassingsgebied van deze maatregel?
Gelden er specifieke voorwaarden?
Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?
Mag deze maatregel gecumuleerd worden met de andere gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?
Welke formaliteiten dienen te worden nageleefd?
Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?
Kan de belastingplichtige de bedrijfsvoorheffing laten terugbetalen waarvoor hij een gedeeltelijke vrijstelling had kunnen genieten?
Wanneer trad deze maatregel in werking?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Hide details for Overzicht vrijstellingenOverzicht vrijstellingen
Circulaire van 9 mei
Hide details for Vrijstellingen van economische aard [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~72~~2&Lang=NL" tarVrijstellingen van economische aard
Hide details for 1. Sociaal passief1. Sociaal passief
Lees eerst even dit...
Wat is het principe?
Wie komt in aanmerking voor het sociaal passief?
Hoeveel bedraagt de vrijstelling sociaal passief?
Een praktisch toepassingsgeval
Welke voorwaarden zijn verbonden aan het sociaal passief?
De behandeling van de vrijstelling - boekhoudkundige reserve
Wat is het indexeringsmechanisme van het sociaal passief?
Heropname van de ‘reserve’ in geval van vertrek van de werknemer
Wat zijn de formaliteiten in het kader van het sociaal passief?
Wanneer treedt het sociaal passief in werking?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011
Lees eerst even dit…
Enkele essentiële definities uit de internationale fiscaliteit
Algemeen principe belastbaarheid - Heffingsbevoegdheid in de bronstaat
Grensarbeidersregeling als uitzondering - Heffingsbevoegdheid in de woonstaat
Afschaffing van de grensarbeidersregeling voor de Belgische grensarbeiders
Franse grensarbeidersregeling: tijdelijk en voorwaardelijk behoud
Franse grensarbeiders: Specifieke voorwaarden - 3de overgangsperiode (2012 tot 2033)
Specifieke Franse grensarbeider: de "seizoengrensarbeider"
Franse grensarbeiders: nieuwe administratieve verplichtingen
Belgische aanvullende belastingen
Financiële compensatie ten voordele van België
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for PC-privéplannen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~35&Lang=NL" target="blank">][<img clasPC-privéplannen
Hide details for Om al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgentOm al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon
Hide details for Personen ten laste [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~10&Lang=NL" target="blank">][<img cPersonen ten laste
Lees eerst even dit …
Wie kan als fiscaal ten laste beschouwd worden?
Wat zijn de voorwaarden om fiscaal ten laste te zijn?
Wie komt in aanmerking voor de vermindering wegens zware handicap?
Wie wordt als “zorgbehoevend” beschouwd?
Welke bijzondere gevallen bestaan er?
Welke administratieve formaliteiten moeten vervuld worden op vlak van inhouding van bedrijfsvoorheffing?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?
Hide details for Voordelen van alle aard [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~47&Lang=NL" target="blank">][<Voordelen van alle aard
Hide details for Om al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgentOm al onze fiches te raadplegen, klik op Sociaal/Dossiers/Loon