To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Can be sorted ascending or descending
Show details for Aandelenopties [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~61&Lang=NL" target="blank">][<img classAandelenopties
Show details for Anciënniteitspremie voor 25 jaar of 35 jaar dienst [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~17&Anciënniteitspremie voor 25 jaar of 35 jaar dienst
Show details for Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~39&Lang=Bedrijfsleiders - Sociale en fiscale aspecten
Show details for Bedrijfsvoorheffing - Barema's [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~74&Lang=NL" target="blaBedrijfsvoorheffing - Barema's
Show details for Bedrijfsvoorheffing - Bijlage III [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~76&Lang=NL" target="Bedrijfsvoorheffing - Bijlage III
Show details for Bedrijfswagen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~52&Lang=NL" target="blank">][<img class=Bedrijfswagen
Show details for Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten [Bericht aan de werkgevers en aan de andere schuldenaars van aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen inkomsten
Show details for De fiscale "ruling" geïllustreerd [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~44&Lang=NL" target="De fiscale "ruling" geïllustreerd
Show details for Ecocheques [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~48&Lang=NL" target="blank">][<img class="prEcocheques
Hide details for Fiscale vrijstellingen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~72&Lang=NL" target="blank">][<iFiscale vrijstellingen
Hide details for Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3Vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
Show details for 0. Inleiding0. Inleiding
Show details for 1. Wetenschappelijk onderzoek 1. Wetenschappelijk onderzoek
Show details for 2. Ploegen- en-of nachtarbeid en volcontinuarbeid2. Ploegen- en-of nachtarbeid en volcontinuarbeid
Show details for 3. Overuren3. Overuren
Show details for 4. Betaalde sportbeoefenaars4. Betaalde sportbeoefenaars
Show details for 5. Structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing5. Structurele vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
Show details for 6.1. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vóór 1 augustus 20186.1. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vóór 1 augustus 2018
Hide details for 6.2. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vanaf 1 augustus 20186.2. Steunzones - Aanvraagformulier ingediend vanaf 1 augustus 2018
Lees eerst even dit…
Welke werkgevers komen in aanmerking voor deze maatregel?
Komen erkende uitzendkantoren in aanmerking?
Wat is het verschil met de steunkaart?
Gelden er specifieke voorwaarden?
Welke investeringen komen in aanmerking voor deze maatregel?
Welke investeringen zijn uitgesloten?
Welke sectoren zijn uitgesloten?
De nieuwe arbeidsplaatsen die gecreëerd worden door de investering
Vanaf wanneer wordt deze gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing definitief?
Hoeveel bedraagt deze vrijstelling?
Mag deze maatregel gecumuleerd worden met de andere gedeeltelijke vrijstellingen van doorstorting van bedrijfsvoorheffing?
Mag de werkgever de exploitatie van de nieuwe investering overbrengen naar een andere vennootschap?
Welke formaliteiten dienen te worden nageleefd?
Welke aangiften in de bedrijfsvoorheffing moet men indienen?
Hoe moet een eventuele terugname van de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing worden verwerkt in de aangifte bedrijfsvoorheffing?
Wanneer trad deze maatregel in werking?
Wat zijn de belangrijkste wettelijke bepalingen?
Show details for 7. Startende ondernemingen7. Startende ondernemingen
Show details for Overzicht vrijstellingenOverzicht vrijstellingen
Show details for Vrijstellingen van economische aard [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat3=3~~72~~2&Lang=NL" tarVrijstellingen van economische aard
Show details for Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011  [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3Grensarbeiders - Fiscale aspecten vanaf 1 januari 2011
Show details for PC-privéplannen [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~35&Lang=NL" target="blank">][<img clasPC-privéplannen
Show details for Personen ten laste [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~10&Lang=NL" target="blank">][<img cPersonen ten laste
Show details for Voordelen van alle aard [<a href="/lex-go.nsf/PrintReferences?OpenAgent&Cat2=3~~47&Lang=NL" target="blank">][<Voordelen van alle aard