To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deeltijdse arbeid en arbeidsreglement - Volgt u nog?

13/06/2019

De deeltijdse arbeid werd gevoelig vereenvoudigd door de wet Peeters[1]. Er moeten nu minder formaliteiten nageleefd worden. De volgende weken zullen wij u enkele principes in herinnering brengen, zodat u opnieuw het bos door de bomen ziet.

We beginnen met wat er moet -of niet meer moet- voorzien worden in uw arbeidsreglement.

Deeltijdse uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement

Voor zij die het gemist zouden hebben, is het belangrijk om te weten dat het sinds 1 oktober 2017 niet meer verplicht is om alle uurroosters voor deeltijdse arbeid in het arbeidsreglement op te nemen. Dat geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Let op! Alle voltijdse uurroosters, met inbegrip van de variabele, moeten nog steeds vermeld worden in het arbeidsreglement.

Vaste uurroosters

De vaste deeltijdse uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele deeltijdse uurroosters hoeven niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien hun variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers!

Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

Voor de variabele deeltijdse uurroosters moet er een kader gedefinieerd worden in het arbeidsreglement om de grenzen van deze uurroosters af te bakenen. Dat kader moet de volgende elementen bevatten:

  • dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
  • dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
  • minimum en maximum dagelijkse arbeidsduur;
  • wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).

Wat moet u doen en hoe kan Securex u hierbij helpen?

Het is dus enkel als u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, dat u uw arbeidsreglement had moeten aanpassen. Sinds 1 oktober 2017 had u zes maanden de tijd om het kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Tegen eind maart 2018 moest uw arbeidsreglement dus aangepast zijn.

Omdat het nooit te laat is om u in orde te stellen, hebben wij op onze e-Shop een model opgemaakt met een kader voor deeltijdse variabele uurroosters om in uw arbeidsreglement op te nemen.

Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan kan u van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen. Hier was de deadline van maart 2018 immers niet van toepassing.

Securex maakt u ook wegwijs…

Volg onze opleiding HR For Experts – Deeltijdse arbeid: rechten en plichten! !

Wil u meer weten over deeltijdse arbeid? Volg dan onze opleiding op 21 juni 2019. Ontdek het programma en schrijf u in via onze opleidingskalender.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 13-06-2019