To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk neergelegd in de Kamer (Voorontwerp Peeters)

06/01/2017

Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk werd gisteren, 5 januari, neergelegd in de Kamer.  Een volgende stap in het wetgevend proces werd dus gezet. 

Belangrijk om te vermelden is dat de datum van inwerkingtreding van de wet verschoven werd van 1 januari naar 1 februari 2017.  Hierdoor zal de wet dan toch niet retroactief in werking treden.

Ter herinnering

Het wetsontwerp bevat de volgende maatregelen:

 • maatregelen inzake arbeidsduur:
  • aanpassingen aan het systeem van de kleine flexibiliteit;
  • de invoering van 100 vrijwillige overuren;
  • de verhoging van de interne overurengrens;
  • de invoering van glijdende uurroosters;
  • aanpassingen aan de wetgeving op de deeltijdse arbeid;
  • de uitbreiding van het plus-minusconto;
 • een nieuwe regeling inzake opleidingsinspanningen;
 • een kader voor occasioneel telewerk;
 • de invoering van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor onbepaalde tijd;
 • een stelsel van loopbaansparen;
 • een systeem waarbij conventioneel verlof aan een andere werknemer geschonken kan worden;
 • de hervorming van de werkgeversgroeperingen
 • uitbreiding van het palliatief verlof
 • uitbreiding van het tijdskrediet met motief[1];
 • de mogelijkheid om nachtarbeid te leveren voor e-commerce-activiteiten.

Wordt vervolgd…

Nu het wetsontwerp in de Kamer neergelegd is, kunnen de parlementsleden zich erover uitspreken en eventueel nog amendementen voorstellen.  We verwachten echter niet dat er nog veel zal veranderen aan dit door de regering ingediende ontwerp.  Het is nu dus vooral wachten op de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad, zodat het wendbaar en werkbaar werk van minister Peeters officieel van start kan gaan.

We komen in de komende weken uitgebreid terug op alle maatregelen uit dit ontwerp.

 


[1] Deze uitbreiding werd evenwel al voorzien door de cao nr. 103ter van de Nationale Arbeidsraad, waardoor de wetsbepalingen hieromtrent dus nooit in werking zullen treden.  Voor meer informatie over de wijzigingen aan het tijdskrediet kan u ons artikel van 27 december 2016 nalezen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-01-2017