To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Plus minus conto uitgebreid naar alle sectoren (Wet Peeters)

06/04/2017

Het plus minus conto, dat initieel werd ingevoerd voor de automobielsector en de toeleveranciers, is door de wet betreffende werkbaar en wendbaar werk uitgebreid naar alle sectoren. Voortaan kan dus niet meer alleen de productiesector maar ook de dienstensector die gekenmerkt wordt door een sterke internationale concurrentie van het systeem gebruik maken.

Via het systeem van plus minus conto kan een onderneming afwijken van de normale arbeidsduurgrenzen om op die manier meer flexibiliteit te creëren in de onderneming.

Arbeidsduurgrenzen

Via het plus minus conto kan:

  • de daggrens worden verhoogd met 2 uur, tot een maximum van 10 uur per dag;
  • de weekgrens worden verhoogd met 8 uur, tot maximum van 48 uur per week.

Bovendien kan de referteperiode waarbinnen de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur moet worden nageleefd op 6 jaar worden gebracht.

Procedure

Om dit systeem in te voeren, moet eerst een cao worden ingevoerd op sectorvlak. Deze cao moet het algemeen kader voor de invoering van het plus minus conto uitwerken.

Nadien moet de onderneming die dit regime wil invoeren ook op ondernemingsvlak nog een cao sluiten, met alle representatieve werknemersorganisaties die in hun vakbondsafvaardiging vertegenwoordigd zijn.  Indien er binnen de onderneming geen vakbondsafvaardiging is, moet de cao gesloten worden met alle werknemersorganisaties die vertegenwoordigd zijn in het paritair comité.

Bovendien moet deze cao een aantal verplichte vermeldingen bevatten zoals de grenzen van de arbeidsduur, de toepasselijke referteperiode, de uurroosters[1].

Concreet

Om het plus minus conto in uw onderneming te kunnen invoeren, moet u dus eerst nagaan of er hierover in uw sector een cao werd gesloten. Pas als dat het geval is, kan u een ondernemings-cao sluiten.

Wat doet Securex voor u?

Wenst u hulp bij de invoering van het plus minus conto in uw onderneming, aarzel dan niet om uw Legal advisor te contacteren.

Hiermee komen we aan het einde van ons nieuws over de maatregelen van de wet Peeters.

U kan al deze nieuwigheden terugvinden in de rubriek Actuele thema’s/wet Peeters.

Wenst u meer uitleg over de arbeidsregelingen en flexibel werken in 2017, schrijf u nu in voor onze opleiding in Gent op 17 mei 2017.

 


[1] Deze uurroosters maken automatisch deel uit van het arbeidsreglement vanaf de neerlegging van de cao.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 06-04-2017