To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Wet Peeters (werkbaar en wendbaar werk) gepubliceerd in Staatsblad

15/03/2017

Nadat op 23 februari 2017 de Kamer het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk finaal goedkeurde, werd de wet vandaag uiteindelijk in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd[1]. De datum van inwerkingtreding van de wet is, behoudens enkele uitzonderingen, retroactief vastgesteld op 1 februari 2017

Wat staat er in de wet Peeters?

Het werk meer werkbaar maken voor de werknemers en meer wendbaar (dus flexibeler) voor de werkgevers, dat is het doel van de wet Peeters.  Hieronder een overzicht van de maatregelen die deze wet bevat:

 • maatregelen inzake arbeidsduur:
  • aanpassingen aan het systeem van de kleine flexibiliteit;
  • de invoering van 100 vrijwillige overuren;
  • de verhoging van de interne overurengrens;
  • de invoering van glijdende uurroosters;
  • aanpassingen aan de wetgeving op de deeltijdse arbeid;
  • de uitbreiding van het plus-minusconto;
 • een nieuwe regeling inzake opleidingsinspanningen;
 • een kader voor occasioneel telewerk;
 • de invoering van een arbeidsovereenkomst voor uitzendarbeid voor onbepaalde tijd;
 • een stelsel van loopbaansparen;
 • een systeem waarbij conventioneel verlof aan een andere werknemer geschonken kan worden;
 • de hervorming van de werkgeversgroeperingen
 • uitbreiding van het palliatief verlof
 • uitbreiding van het tijdskrediet met motief[2];
 • de mogelijkheid om nachtarbeid te leveren voor e-commerce-activiteiten.

Meer info?

We zullen in de komende dagen een gedetailleerd artikel aan elk van deze maatregelen wijden. Hou onze nieuwsrubriek dus in de gaten.

Wat doet Securex voor u?

Uw Legal advisor kan u advies geven over de impact van deze nieuwe maatregelen op uw onderneming en u eveneens een aantal modeldocumenten bezorgen en deze helpen invullen om deze nieuwigheden op een correcte manier in uw onderneming in te voeren.

U kan deze modeldocumenten ook downloaden in onze e-Shop.  Meer informatie hierover vindt u in ons ander artikel van vandaag.

 


[1] Wet van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Deze uitbreiding werd evenwel al voorzien door de cao nr. 103ter van de Nationale Arbeidsraad, waardoor de wetsbepalingen hieromtrent dus nooit in werking zullen treden.  Voor meer informatie over de wijzigingen aan het tijdskrediet kan u ons artikel van 27 december 2016 nalezen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 15-03-2017