To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Deeltijdse arbeid en variabele uurroosters - Vergeet uw arbeidsreglement niet aan te passen!

08/03/2018

De verplichting om alle deeltijdse uurroosters in het arbeidsreglement op te nemen, werd sinds 1 oktober 2017 geschrapt[1].

Als gevolg hiervan moesten de werkgevers die deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstellen, hun arbeidsreglement aanpassen. De wetgever gaf u hiervoor 6 maanden de tijd, dus tot 31 maart 2018. Hebt u nog geen stappen ondernomen, dan is het nu de hoogste tijd. Uw arbeidsreglement moet immers aangepast zijn tegen het einde van deze maand!

Deeltijdse uurroosters moeten niet meer opgenomen worden in het arbeidsreglement…

Sinds enkele maanden is het niet langer verplicht om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Dit geldt zowel voor de vaste als de variabele uurroosters.

Vaste uurroosters

De vaste uurroosters moeten enkel nog opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst van de werknemer of in een bijlage hieraan.

Variabele uurroosters

De variabele uurroosters moeten niet meer opgenomen te worden in het arbeidsreglement en, gezien het variabele karakter, ook niet in de arbeidsovereenkomst. Dit betekent een grote verlichting van de administratieve last voor veel werkgevers! Voor de variabele uurroosters met een vaste wekelijkse arbeidsduur dient de arbeidsduur wel nog vermeld te worden in de arbeidsovereenkomst.

…maar er moet een kader voor de variabele uurroosters worden voorzien

Er moet wel een kader worden opgesteld dat bepaalt hoe de variabele uurroosters vastgesteld worden. Dit kader dient wel in het arbeidsreglement opgenomen te worden. Dus enkel wanneer u deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster tewerkstelt, bent u verplicht om uw arbeidsreglement aan te passen[2].

Verplichte vermeldingen

Het kader waarbinnen de variabele roosters kunnen worden opgesteld, moet de volgende vermeldingen bevatten:

  • dagelijks tijdvak waarbinnen arbeidsprestaties kunnen worden vastgesteld;
  • dagen van de week waarop kan worden gewerkt;
  • minimum en maximum dagelijkse arbeidsduur
  • wanneer ook de wekelijkse arbeidsduur variabel is: minimum en maximum wekelijkse arbeidsduur;
  • de wijze waarop en de termijn waarbinnen de werknemers op de hoogte zullen worden gebracht van hun effectief uurrooster (minstens 5 werkdagen op voorhand, in te korten tot minstens 1 werkdag op sectorniveau).
Timing

De wet voorzag een termijn van zes maanden om dit kader voor de deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in te voeren in uw arbeidsreglement. Deze termijn vervalt op het einde van deze maand!

Procedure

Zoals bij alle aanpassingen van uw arbeidsreglement, moet u een specifiek procedure volgen. Deze verschilt naargelang een ondernemingsraad in uw onderneming aanwezig is of niet. Bekijk zeker onze fiche over het arbeidsreglement voor een uitgebreidere uitleg.

Wat doet Securex?

Wij hebben voor u een modeldocument voor in uw arbeidsreglement opgemaakt dat een kader voor deeltijdse variabele uurroosters bevat. U kan dit downloaden in onze e-Shop.

U vindt een overzicht van de andere aanpassingen aan de variabele uurroosters in ons artikel van 7 september 2017. Een gedetailleerde uitleg kan u terugvinden in onze fiches over deeltijdse arbeidsduur in ons dossier “Arbeidsduur” onder Sociaal > Dossiers.

 


[1] Wet van 5 maart 2017, Belgisch Staatsblad van 15 maart 2017.

[2] Hebt u geen deeltijdse werknemers met een variabel uurrooster in dienst? Dan dient u eigenlijk niets te ondernemen. U kan van een eventuele latere wijziging van uw arbeidsreglement gebruik maken om de overbodige uurroosters te schrappen, maar hier geldt de deadline van eind deze maand dus niet.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 08-03-2018