To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Opleidingsinspanningen: enkele verduidelijkingen

21/12/2017

Het koninklijk besluit tot uitvoering van de verplichting inzake opleidingsinspanningen, een onderdeel van de wet Peeters[1], werd onlangs in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd[2].

Belangrijk!  Werkgevers die minimum 10, maar minder dan 20 werknemers tewerkstellen en die dus van de afwijkende regels kunnen genieten, moeten vóór 31 december 2017 een beslissing nemen over het aantal toe te kennen opleidingsdagen voor de periode 2017-2018.  Gezien de late publicatie van het koninklijk besluit, is dit wel zeer kort dag!

De wet Peeters

De wet heeft bepaald dat de interprofessionele doelstelling van 1,9% van de loonmassa vanaf 1 januari 2017 wordt omgezet in een interprofessionele doelstelling van gemiddeld 5 opleidingsdagen per jaar, per voltijds equivalent.

Wat betekent dat concreet?

Alle werkgevers uit de privésector moeten samen een globale opleidingsinspanning van gemiddeld 5 dagen per jaar en per voltijdse werknemer leveren. De controle hierop moet via de sociale balans gebeuren.

De wet heeft echter niet tot gevolg dat elke werknemer meteen aanspraak moet kunnen maken op een individueel recht op 5 opleidingsdagen per jaar. Deze beslissing moet immers door de sectoren worden genomen en ze kunnen hierbij een groeipad volgen om zo geleidelijk aan deze 5 dagen te komen. De werkgever kan ook het initiatief nemen om een opleidingskrediet van ten minste 2 dagen toe te kennen op een individuele opleidingsrekening op naam van de werknemer.

Als geen van beide opties wordt aangeboden, en enkel in dat geval, kan de werknemer individueel aanspraak maken op 2 opleidingsdagen per jaar en per voltijds equivalent. Dit is het aanvullend recht.

Deze nieuwe verplichting geldt echter niet voor ondernemingen die minder dan 10 werknemers tewerkstellen. Voor werkgevers die ten minste 10 maar minder dan 20 werknemers tewerkstellen, voorziet de wet dat afwijkende regels opgesteld kunnen worden (zie hieronder)[3].

Het uitvoeringsbesluit

Het uitvoeringsbesluit:

  • stelt de minimale vermeldingen van de opleidingsrekening vast en bepaalt de praktische modaliteiten om de werknemer in te lichten over zijn opleidingskrediet;
  • bepaalt hoe het huidig investeringsniveau in opleiding moet worden berekend om bij verlenging van een bestaande collectieve arbeidsovereenkomst de omzetting mogelijk te maken van de opleidingsinspanning uitgedrukt in percentage van de loonmassa naar een aantal opleidingsdagen;
  • concretiseert de afwijkende regeling voor werkgevers die ten minste 10 maar minder dan 20 werknemers tewerkstellen (zie hieronder);
  • bepaalt de formule om de berekening uit te voeren van het aantal opleidingsdagen waarop een deeltijdse werknemer of een werknemer die niet gedurende het volledige jaar was tewerkgesteld recht heeft.

De verplichtingen voor werkgevers met minder dan 20 werknemers

Voor werkgevers die minimum 10, maar minder dan 20 werknemers tewerkstellen, geldt een afwijkend regime

De werkgever moet minimum voorzien in gemiddeld 1 dag per jaar per voltijds equivalent, met dien verstande dat het aantal door de werkgever vastgestelde opleidingsdagen evenwel niet lager mag zijn dan het aantal opleidingsdagen dat in de periode 2015-2016 voorzien was op het niveau van zijn onderneming. 

Voor de periode 2017-2018 moet hij deze beslissing nemen vóór 31 december 2017.  Heeft de werkgever niets bepaald voor deze datum, dan beschikken de werknemers sowieso gemiddeld over minimum 1 dag opleiding per jaar per voltijds equivalent.

Meer info?

Een getailleerde fiche met alle informatie over de verplichtingen inzake opleidingsinspanningen zal zeer binnenkort op Lex4You verschijnen.

 


[1] Wet van 5 maart 2017 betreffende werkbaar en wendbaar werk.

[2] Koninklijk besluit van 5 december 2017, Belgisch Staatsblad van 18 december 2017.

[3] Het aantal werknemers wordt berekend in voltijdse equivalenten op basis van de gemiddelde tewerkstelling van het jaar voorafgaand aan de tweejaarlijkse periode die voor de eerste keer op 1 januari 2017 is begonnen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 21-12-2017