To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Werkbaar en wendbaar werk (Wet Peeters) - Waar staan we ?

14/02/2017

Het wetsontwerp werkbaar en wendbaar werk heeft op 1 februari het groen licht gekregen van de Commissie sociale zaken binnen de kamer en zou, in principe, door het voltallige Parlement, goedgekeurd worden op 9 februari.

Deze plenaire zitting is echter uitgesteld tot een latere datum zonder nadere precisering. Er zijn immers tal van amendementen ingediend en die moeten aan de Raad van State overgemaakt worden voor advies.

Het is dus nog steeds wachten op een belangrijk aantal hervormingen in het arbeidsrecht en hun inwerkingtreding. Conform de tekst is de voorziene datum van inwerkingtreding 1 februari 2017, hetzij een inwerkingtreding met terugwerkende kracht.

Wij houden u uiteraard op de hoogte van zodra wij hieromtrent nieuwe informatie ontvangen.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 14-02-2017