To Delete Document
InEditMode: ("1" if Yes) IsNewDoc: ("1" if Yes) DspNow: UserCN: (username-CN) HistoryFields: (is used in the code for the history subform) -

-

Meer bijkomende uren voor deeltijders mogelijk vanaf oktober

10/04/2017

Er is een wijziging op komst in het aantal bijkomende uren dat een deeltijdse werknemer mag presteren zonder dat er overloon op verschuldigd is[1]. Deze zogenaamde kredieturen worden vanaf 1 oktober 2017 namelijk opgetrokken voor een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster. We brengen de principes nog even in herinnering.

Wat zijn bijkomende uren?

Wanneer een deeltijdse werknemer prestaties verricht buiten zijn overeengekomen uurrooster, spreekt men van bijkomende uren. Voor een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster is er sprake van bijkomende uren wanneer er gepresteerd wordt buiten het vastgestelde weekrooster of boven de vastgestelde gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

Voorbeeld

Een werknemer wordt aangeworven met een deeltijds contract van gemiddeld 20 uren per week. Er wordt gewerkt met variabele uurroosters die 5 werkdagen vooraf door de werkgever bekend gemaakt worden.

 

 

Gemiddelde arbeidsduur

Voorzien uurrooster

Bijkomende uren op basis van gemiddelde arbeidsduur

Gepresteerd uurrooster

Bijkomende uren op basis van overschrijding uurrooster

Week 1

20

15

 

15

 

Week 2

20

25

+5

26

+1

Week 3

20

30

+10

30

 

Week 4

20

10

 

15

+5

Totaal

20

20

15

Gemiddeld 21,5

6

In totaal heeft de werknemer dus 21 (15 + 6) bijkomende uren gepresteerd, ook al overschreed hij zijn gemiddelde wekelijkse arbeidsduur slechts met anderhalf uur op maandbasis.

Hoe worden bijkomende uren behandeld?

Bijkomende uren moeten in principe met een overloontoeslag betaald worden, maar een bepaald aantal uren wordt hier echter van vrijgesteld. Deze laatste noemen we de kredieturen.

Hoeveel bedragen de kredieturen?

Voor een deeltijdse werknemer met een vast uurrooster

12 bijkomende uren per maand worden vrijgesteld van een overloontoeslag.

Voor een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster

3 bijkomende uren per week in de referteperiode met een maximum van 39 uren. Bij een referteperiode van een trimester klopt de rekening: 3 uren per week vermenigvuldigd met 13 weken is 39 uren. Is de referteperiode voor het berekenen van de gemiddelde arbeidsduur van de deeltijdse werknemer een jaar, dan wordt het aantal bijkomende uren dat vrijgesteld wordt van een overloontoeslag beperkt tot 39. Men kan dus van meer kredieturen genieten wanneer men voor een kortere referteperiode kiest.

Wat verandert er vanaf 1 oktober 2017?

Het aantal kredieturen dat vrijgesteld wordt van een overloontoeslag, wordt voor een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster opgetrokken tot 3 uren en 14 minuten per week. Bovendien wordt ook het maximum van 39 kredieturen per referteperiode op 168 uren gebracht (wat overeenkomt met 52 weken vermenigvuldigd met 3 uren en 14 minuten). Het is dus niet langer voordeliger om een korte referteperiode te kiezen.

Kan dit aantal kredieturen nog opgetrokken worden?

Ja dat kan, maar hiervoor is een collectieve arbeidsovereenkomst nodig. Deze kan zowel op ondernemings- als op sectorvlak gesloten worden. Dit vereist vanzelfsprekend het akkoord van de vakbond(en).

Hoe kunnen deze bijkomende uren gecombineerd worden met de 100 vrijwillige overuren?

Hoewel er voor de bijkomende uren overloon verschuldigd is (behalve dan voor de kredieturen), spreken we pas van overuren van zodra de voltijdse arbeidsduur wordt overschreden. Hoeveel deze laatste bedraagt, kan afhangen van afspraken op sector- of ondernemingsniveau. In ieder geval is er boven de 9 uren per dag en 40 uren per week sprake van overuren. In dat geval is er niet enkel overloon verschuldigd, maar ook inhaalrust.

Vooraleer een deeltijdse werknemer gebruik kan maken van het krediet van 100 vrijwillige overuren dat ingevoerd werd door de wet wendbaar en werkbaar werk, moet hij dus al de voltijdse arbeidsduur overschrijden. Het gebruik van deze vrijwillige overuren belet de werkgever echter niet om ook gebruik te maken van de kredieturen die niet aan een overloontoeslag onderworpen zijn. Beide kunnen dus gecombineerd worden.

Het krediet van 100 vrijwillige overuren wordt niet geproratiseerd voor deeltijdse werknemers.

Nog nieuwigheden inzake deeltijdse arbeid op komst

Vanaf 1 oktober 2017 treden nog andere wijzigingen inzake deeltijdse arbeid in werking. Het gaat meer bepaald om de afschaffing van de verplichting om alle deeltijdse uurroosters op te nemen in het arbeidsreglement. Voor meer informatie hierover, verwijzen we u naar ons artikel van 22 maart 2017.

 

 


[1] Koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 juni 1990 tot gelijkstelling van sommige prestaties van deeltijds tewerkgestelde werknemers met overwerk, Belgisch Staatsblad van 5 april 2017.

Securex Sociaal Secretariaat - Legal 10-04-2017